logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Fyrværkeri og brand

Det er vigtigt at forebygge brand. Her på siden finder du relevant information om bl.a. fyrværkeri.
Opdateret 21.10.2021
Hvordan fyrer jeg fyrværkeri af forsvarligt?

Når du affyrer fyrværkeri og raketter, er det vigtigt, at du udviser forsigtighed for at minimere risikoen for skader på personer og det omgivende miljø.

Som udgangspunkt skal du altid overholde den sikkerhedsafstand, der står på fyrværkeriet. Sikkerhedsafstanden gælder både for den, som antænder fyrværkeriet, og tilskuerne.

Du må ikke affyre fyrværkeri nærmere end 100 meter fra:

 • Landbrugsbygninger med dyrehold
 • Arealer med udegående dyr
 • Bygninger med et let antændeligt tag fx stråtag
 • Halmstakke
 • Bunker af let antændeligt materiale fx fyrværkeri eller træ
 • Andet let antændeligt materiale
 • Nåletræsbevoksninger
 • Lyngklædte arealer og andre typer brændbar bevoksning

Du må ikke affyre raketter nærmere end:

 • 10 meter fra en bygningsåbning fx vinduer eller døre
 • 200 meter fra bygninger med let antændeligt tag eller andre brændbare og letantændelige materialer
 • 200 meter fra nåletræsbevoksninger, lyngklædte arealer eller anden brændbar vegetation.

Bemærk at afstandene fordobles i vindens retning både ved fyrværkeri og raketter.

Læs mere om at bruge fyrværkeri sikkert på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside.

Må jeg sende rislamper/lanterner op i luften?

Ved bryllupper og andre festlige lejligheder er det nogle steder populært at opsende en slags rislampe/lanterne ved hjælp af varm luft og en tændkilde i bunden af lampen. 

Lampen udgør en væsentlig brandrisiko, hvis den fx lander i et stråtækt hus eller andre steder, hvor der er antændelige ting. Derfor skal der udvises stor forsigtighed, men den er ikke forbudt at bruge.

En rislampe må kun sendes i luften, hvis:

 1. opsendelsen sker i en afstand af mindst 5 km. til nærmeste lufthavn (uanset flyvehøjde)

 2. flyvehøjden max. er 100 m over terræn

 3. den ikke udgør fare for personer eller ejendom på jorden

 4. den ikke opsendes nær kyster, hvis den kan forveksles med nødblus