logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Botilbud Gelerts Gård - erhvervet hjerneskade

Gelerts Gård er kommunens center for erhvervet hjerneskade. Det er et tilbud til personer mellem 18 og 70 år.
Opdateret 27.04.2020

Hvad er en erhvervet hjerneskade?

En erhvervet hjerneskade, også kaldet en senhjerneskade, er en skade på hjernen, som opstår på grund af sygdomme eller ulykker. 

Klik her for at læse mere om voksne med erhvervet hjerneskade.

Foto af Gelerts Gårds indgangsparti

Om Gelerts Gård

Gelerts Gård, Center for erhvervet hjerneskade, består af et botilbud og et aktivitets- og samværstilbud. Vi har også et udkørende team, der yder socialpædagogisk støtte til borgere med en erhvervet hjerneskade i hele Sønderborg kommune. Gelerts Gård er beliggende i Nybøl 8 km fra Sønderborg, 6 km fra Gråsten og tæt ved skov og strand.

Husets opbygning

Huset er en ældre bygning fra midt i 70'erne, der er ombygget ad flere gange. Sidste større ombygning var i 2006, hvor alle boligerne fik eget bad og toilet. Derudover er der lavet mindre ombygninger og istandsættelse i 2013.

Husets indretning

Huset er bygget i ét plan, som rummer fire afdelinger med henholdsvis 9-7-7-7 pladser og en afdeling med rækkehuse, hvor otte borgere kan bo. Derudover er der storkøkken, mødelokaler, sanserum, motionsrum og administration samt aktivitetscenter, hvor der er adgang til en stor atriumgård.

Foto af: Atriumgård på Gelerts Gård

Hver bo-gruppe har desuden køkken/alrum og opholdsrum. Huset og lejlighederne er handicapegnet for kørestolsbrugere.

Gelerts Gård har fælles køkken, hvor der laves mad til borgerne. Afdelingerne står for morgenmaden og frokost.

Foto af: Køkken i boenhed

 

Vi har dagligt fokus på den enkeltes behov, fysisk og psykisk såvel som kognitivt. Vi arbejder med den rehabiliterende tilgang.

Personalesammensætning

Personalet på centret er bredt sammensat og består af pædagoger, social- og sundhedsassistenter, ergoterapeuter foruden køkkenmedarbejdere, administrations- og servicepersonale.

Faggrupperne arbejder primært i tværfaglige teams, der hver især har ansvaret for opgaverne.

Gelerts Gård er uddannelsessted for pædagogstuderende og for social- og sundhedsassistentelever.

Visitation

For at komme til at bo på Gelerts Gård, få støtte af udekørende medarbejder eller komme i vores aktivitets- og samværstilbud skal du henvende dig til en socialfaglig rådgiver i myndigheden. Rådgiveren vil herefter vurdere, om du vil matche og have gavn af et tilbud på Gelerts Gård.

Tilsyn

Her kan du læse tilsynene for Gelerts Gård.