logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Hertughaven

Velkommen til Hertughaven.
Opdateret 26.02.2020

Socialpsykiatrien i Sønderborg Kommune er samlet på Hertughaven i Augustenborg.Foto af: Hertughaven
På Hertughaven ligger botilbudet Hertughaven, som består af 24 permanente boliger efter alm. boligloven § 105. Støtten, der ydes til beboerne i disse boliger, er bevilliget efter Lov om Socialservice § 83 og § 85.

I forbindelse med botilbudet er der 16 akut og vurderingsboliger oprettet efter Lov om Socialservice § 107, hvor 4 er i drift.

Derudover rummer Hertughaven en Centerdel, som er beliggende på adressen Kettingvej 24, 6440 Augustenborg, som har følgende under afdelinger:

  • Aktivitets- og udviklingscenter
  • Værested Augustenborg
  • Centernære boliger
  • Administration
  • Servicearealer

De 19 centernære boliger som er tilknyttet til botilbudet Hertughaven, er boliger til borger med tilknytning til socialpsykiatrien og som ikke har behov for døgndækning. 

I socialpsykiatrien i Sønderborg Kommune arbejdes der med en rehabiliterende tilgang, hvor støtten tager udgangs punkt i en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem borger, pårørende og personale. Formålet er, at borgeren som har eller er i risiko for at få betydelige begrænsninger i sin fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne, kan opnå et selvstændigt og meningsfuldt liv. Rehabilitering baseres på borgerens hele livssituation og beslutninger og består af en koordineret, sammenhængende og vidensbaseret indsats.

Her kan du se servicedeklarationen for Hertughaven.

Tilsyn

Her kan du læse tilsynene for Hertughaven.