logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Hobbybrug og dyrehold

Find ud af om du har et hobbybrug eller et erhvervsmæssigt dyrehold, og hvad det indebærer, hvis du fx har hest, høns, ko, kalv, hund, fjerkræ, ænder, kalkun, gæs, får eller geder.

Selvbetjening

Etablering og ændring af dyrehold

Etablering og ændring af dyrehold

Hvis du ønsker at etablere, ændre eller udvide et dyrehold skal du angive dette til kommunen. Der gælder de... Læs mere

Opdateret 24.11.2021

Hvis du har flere hunde eller større dyr, kan du være omfattet af Miljøbeskyttelsesloven og derved tilsyn.

Har jeg et hobbybrug eller et erhvervsmæssigt dyrehold?

Dyrehold opdeles i ikke-erhvervsmæssigt (hobbybrug) og erhvervsmæssigt dyrehold afhængigt af hvor mange dyr, der er på ejendommen.

Hobbybrug

Ved et hobbybrug menes en samling af dyr på op til:

 • 4 heste med tilhørende føl
 • 10 får med tilhørende lam
 • 10 geder med tilhørende kid
 • 2 søer med tilhørende smågrise (op til 40 kg.)
 • 15 producerede slagtesvin
 • 2 køer med tilhørende kalve
 • 30 høns
 • 4 voksne hunde med hvalpe under 18 uger
 • 4 stykker andet kvæg
 • Andet dyrehold med tilsvarende størrelse

Erhvervsmæssigt dyrehold

Dyreholdet er defineret som erhvervsmæssigt, hvis der er flere dyr på ejendommen end grænserne vist ovenfor, og du vil derfor være omfattet af bekendtgørelsen om erhvervsmæssigt dyrehold. Hvis du har flere forskellige slags dyr, men antallet ikke overskrider de nævnte antal under de enkelte punkter, skal du henvende dig til Landbrugsteamet på 88 72 40 85 eller erhverv-affald@sonderborg.dk. Så vurderer vi, om dyreholdet er erhvervsmæssigt.

Kommunen fører tilsyn med ejendomme med erhvervsmæssigt dyrehold. Der opkræves brugerbetaling for tilsynet. Hvis du har en tilladelse eller godkendelse, som tager udgangspunkt i dyreenhedsbegrebet (DE), vil tilsynet med din produktionstilladelse blive foretaget med udgangspunkt i DE. Hvis du har en tilladelse eller godkendelse, som tager udgangspunkt i m2, vil tilsynet med din produktionstilladelse blive foretaget med udgangspunkt i m2.

Læs mere om erhvervsmæssigt husdyrhold.

Må jeg have dyr i byzone eller sommerhusområde?

I byzone- og sommerhusområder og områder i landzone, der ved lokalplan er overført til boligformål eller blandet bolig og erhverv, er svine-, kvæg-, får-, gede- og hestehold ikke tilladt.

Du må gerne have:

 • Op til 30 stk. høns
 • Op til 4 voksne hunde med hvalpe under 18 uger
 • Tilsvarende størrelse af andre former for dyrehold
 • Høns og duer

Læs mere om forskrifterne for fjerkræ og vejledningen for hestehold.

Må jeg begrave mit døde kæledyr?

Hvis du vil begrave dit døde kæledyr, skal du være opmærksom på, at der skal være mindst 50 meter fra graven til den nærmeste drikkevandsboring.