logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Hverdagslivet - mål og værdier

På Skrænten tilbyder vi støtte til at mestre livets udfordringer.
Opdateret 25.04.2018

Selvbetjening

Botilbud til borgere med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse

Vil du søge om ophold i et midlertidigt eller et længevarende botilbud, skal du visiteres af handicap- og psykiatriafdelingen. 

Du kan... Læs mere

Værdier:   

Vi ser den enkelte borger som et unikt menneske med individuelle behov og ønsker. Gennem anerkendende dialog er det vores mål at skabe rammer og forudsætninger for, at borgere kan være trygge, føle selvværd, have medindflydelse samt med- og selvbestemmelse. Vi betragter hver borger som et selvstændigt individ med evne til at træffe egne valg og beslutninger. Gennem pædagogisk støtte og vejledning ønsker vi at skabe betingelser for, at borgerne har indflydelse på eget liv. Derigennem har borgerne forudsætninger for, at de kan tage ansvar for eget liv og handlinger.

Aktiviteter:

Vi har varierende tilbud efter borgers interesser, blandt andet:

  • Sang og musik
  • Madlavning
  • Kreative aktiviteter
  • Motion
  • Film, spil og computer
  • Koncerter og arrangementer
  • Fælles arrangementer ved højtider
  • Borgerrådsmøder med mulighed for brugerindflydelse
  • Cykel/knallertværksted til småreparationer

Mål:

Du får tilbudt en pædagogisk handleplan, som vi arbejder målrettet efter.

Foto af: glasgang på Skrænten