logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Kørsel af syge elever

Befordring af syge og invaliderede elever til folkeskoler og ungdomsuddannelser.
Opdateret 12.10.2021

Folkeskoleelever og uddannelsessøgende som midlertidigt har behov for befordring pga. sygdom, herunder tilskadekomst eller invaliditet har ret til befordring, hvis:

 • Eleven ikke har mulighed for at anvende offentlige transportmidler.
 • Eleven har folkeregisteradresse i Sønderborg Kommune.
 • Eleven, der på grund af sygdom eller invaliditet kun er i stand til at følge den almindelige undervisning i folkeskolen, hvis eleven befordres til og fra skole.
 • Eleven kan fremvise en udtalelse fra skolelægen, eventuelt en lægeerklæring, hvis nødvendigt.
 • Eleven ikke er i stand til at befordre sig til og fra skole ved egen hjælp, såfremt der stilles en sygecykel, en kørestol eller lignende hjælpemiddel til elevens rådighed.
 • Eleven ikke går på privatskole eller friskole

Vær opmærksom på:

 • Den bevilgede befordring ikke nødvendigvis omfatter den samlede rejsestrækning mellem bopæl og skole, men kan også være tilslutningskørsel, hvor der transporteres fra bopæl til nærmeste offentlige befordringsmiddel.
 • Befordringen omfatter én kørsel fra hjemmet og én kørsel til hjemmet pr. dag.
 • Der bevilges som udgangspunkt befordring til og fra folkeregisteradressen. Hvis forældrene ikke bor sammen, har fælles forældremyndighed og begge bor i Sønderborg Kommune, kan kørsel også ske til samværsforælder de dage, hvor barnet bor hos denne.
 • Afgørelse om kørsel foretages i Transportkontoret. Transportkontoret vurderer ud fra indsendte ansøgningsskema om eleven er berettiget til kørsel.
 • Transportkontoret kan bede borgeren indhente lægeerklæring som dokumentation eller drøfte elevens helbredsmæssige problemstilling med træningsterapeut.

Kørselsgodtgørelse

Du har mulighed for selv at stå for transporten og som kompensation få udbetalt kørselsgodtgørelse, det vil blive beregnet efter statens laveste takst for kørsel.

Du kan ansøge om kørselsgodtgørelse ved at sende en mail via sikker post til Transportkontoret.

Ansøg om kørsel:

Søg om kørsel til skole eller ungdomsuddannelse ved at udfylde skemaet

Når du har fået bevilget kørsel:

Når Transportkontoret har behandlet din ansøgning, vil du få en mail med de nærmere oplysninger. Fremadrettet kørsel bedes afgivet til sonderborg@vtstrafik.dk på ugebasis hver torsdag. 

Eleven være klar en halv time + køretid før mødetid hver morgen. Om eftermiddagen vil Taxi komme så tæt på ønsket afhentningstidspunkt på skolen som muligt, der kan dog være ventetid på op til 30 min.

Såfremt chaufføren skal kunne kontakte dit barn om eftermiddagen (ved forsinkelse, hvis chaufføren ikke kan finde eleven, m.m.), skal du oplyse barnets mobiltelefonnummer.

Såfremt vognen ikke kommer, skal afbestilles eller bestillingerne skal ændres, bedes du kontakte VTS som står for koordinering af kørsel på tlf. 88 72 44 72. Telefontid kl. 08.00 - 16.00 på hverdage.

Ved aflysning tidlig morgen kl. 06.00-08.00, kontaktes VTS på 88 72 44 72