logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Kontaktteams

Personalet organisering er væsentlig for at sikre sammenhæng i beboernes hverdag og de pædagogiske tiltag.
Opdateret 25.04.2018

Ved indflytning på Bosager, vil man blive orienteret om, hvilket kontaktteam man er tilknyttet. I visse tilfælde vil det være praktisk, at der for en periode bliver truffet aftale om, at der benyttes en fast kontaktperson fra teamet.

Det er teamet eller kontaktpersonen, der står for at hjælpe med indflytning, de aftaler og beskeder, der er nødvendige for at få en god oplevelse i forbindelse med indflytningen.

For at sikre bedst mulig sammenhæng i det pædagogiske tilbud og i forhold til den nødvendige viden om beboeren er personalet organiseret i teams. 

Teamets opgave er at støtte og vejlede i forhold til helbred, økonomi, pårørende og planlægning af indsatstimer. 

Det er kontaktpersonen, der sammen med teamet, står for udarbejdelse af de pædagogiske handleplaner, og deltagelse i de årlige statusmøder sammen med en afdelingsleder.