logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Misbrugscenter Sønderborg

Har du problemer med alkohol eller stoffer, kan du få hjælp hos Misbrugscenter Sønderborg.
Opdateret 02.07.2020

Det er ikke sikkert, at du vil indrømme over for din familie og venner, at du har problemer med alkohol eller andre stoffer, men inderst inde ved du det selv. Derfor kan det være rart at tale om dit misbrug med et andet menneske, der ikke er personligt involveret og måske på den måde få mod til selv at gøre noget ved problemet.

Vi hjælper dig med dit alkohol- og stofmisbrug

Vores opgave er at støtte dig ud fra dine ressourcer. Det gør vi for, at du kan forbedre din livskvalitet uafhængigt af de vanskeligheder, du har mødt tidligere i dit liv. På den måde bliver du i stand til at deltage aktivt i samfundet.

Vi tilbyder specialiseret alkohol- og stofmisbrugsbehandling. I Misbrugscenter Sønderborg hjælper vi bl.a. med:

  • Udredning og afklaring
  • Pårørenderådgivning
  • Medicinsk behandling
  • Socialpædagogiske aktiviteter
  • Sundhedsfaglige tilbud

Vi er kendte for:

  • at rumme de mennesker, som har svært ved at finde plads andre steder
  • at være en lydhør samarbejdspartner, der sætter kvalitet og nytænkning højt
  • at lade os udfordre på vores resultater og metoder.

Først skal du til en samtale og visiteres

Inden Misbrugscenter Sønderborg kan finde det rigtige behandlingstilbud til dig, skal du til en samtale.

Ved første samtale (åben rådgivning) ser vi på din situation. Vi spørger ind til dit fysiske helbred, din arbejdssituation, dit stof-, alkohol- og medicinforbrug, dine familiemæssige forhold og dit psykiske helbred.

Samtalen er en forudsætning for, at vi kan tilbyde dig den bedste behandling. Samtalen varer 30–60 min.

Så finder vi den rette behandling til dig

Efter samtalen laver vi en intern visitation. Det betyder, at vi finder det team og det behandlingstilbud, som vi vurderer egner sig bedst for netop dig. Vi ser også på de ønsker, som du har givet udtryk for ved den første samtale. Du kan ønske at være anonym.

Hvis vi ikke mener, at vores tilbud kan hjælpe dig, kan vi vælge at henvise dig til andre instanser.

Uden henvisning skal du selv betale

Uden henvisning fra Sønderborg Kommune til et døgnbehandlingssted skal du selv betale for behandlingen. HUSK derfor at undersøge prisen, inden du beder om at få din partner, din medarbejder eller dig selv indlagt. Det er ikke muligt efterfølgende at få pengene refunderet fra Sønderborg Kommune.