logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Økonomi

Klare regler og aftaler sikrer beboerne og personalet.
Opdateret 25.04.2018

Personalet støtter og vejleder beboerne omkring den private økonomi. Alt efter den enkeltes funktionsniveau, bliver det tilrettelagt, hvorledes økonomien skal styres. Såfremt personalet skal være behjælpelig med at håndtere borgernes økonomi bliver der udarbejdet regnskab. Regnskabet bliver jævnligt revideret efter de gældende regler i Sønderborg Kommune.

Stemningsbillede

Såfremt en beboer er erklæret umyndig i økonomiske sammenhænge, aftales der nærmere med dennes værge.
Der laves i øvrigt aftaler om administration af beboernes økonomi ud fra retningslinjerne fra Socialministeriet.