logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Ophold i botilbud – midlertidige og længerevarende

Du kan søge et midlertidigt eller længerevarende botilbud, hvis du har betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.
Opdateret 09.02.2022

Hvis du er mellem 18 og 67 år og har en betydelig og nedsat funktionsevne, som gør dig afhængig af omfattende støtte i dagligdagen, kan du søge om ophold i botilbud.

Søg om ophold i botilbudSelvbetjeningslink knap

Hvor kan jeg læse mere om de enkelte botilbud?

Læs mere på tilbuddenes egne sider:

Hvem kan få en midlertidig bolig?

Du kan komme i betragtning til en midlertidig bolig, hvis Handicap- og psykiatriafdelingen vurderer, at du har behov for støtte og træning, før du eventuelt kan flytte i egen bolig, og/eller der er behov for at få afdækket, hvilken støtte du fremover vil få brug for.

Under ophold i en midlertidig bolig tilbydes støtte, udredning og afklaring. 

Hvem kan få en permanent bolig?

Du kan komme i betragtning til en af permanent bolig, såfremt du har et behov for omfattende hjælp til almindelige daglige funktioner eller for pleje, omsorg eller behandling, og du ikke kan få dækket disse behov på anden måde.

Kontakt Handicap- og Psykiatriafdelingen (kontaktoplysninger nederst på siden), så vi i samarbejde med dig kan afdække dit behov for hjælp og støtte.

Såfremt du opfylder betingelserne for at få tilbudt en permanent bolig, vil du blive skrevet på venteliste, indtil der bliver en bolig ledig, der opfylder dine behov.

Skal jeg selv betale for transport?

Du skal selv sørge for transport til og fra korttidspladsen – herunder også for transport af eventuelle hjælpemidler som fx kørestol, rollator og så videre.
I ganske særlige tilfælde tilbyder Sønderborg Kommune dog liggende transport, når du tager ophold på eller skal hjem fra en af kommunens korttidspladser.

Du kan få bevilget liggende transport, hvis du:

  • Er ude af stand til at benytte dig af en siddende transport, hvor du fx bliver kørt af pårørende eller benytter kørsel via Sydtrafiks ordninger Flextrafik og Handicapkørsel
  • Ønsker at blive kørt fra/til din bopæl

Bemærk dog, at hvis du har brug for transport, når du bliver udskrevet fra sygehuset, så er det sygehuset og ikke Sønderborg Kommune, der står for transporten.

Hvor kan jeg finde kvalitetsstandarder?

Se alle kvalitetsstandarder her.