logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Pårørende samarbejde - Bosager

Beboernes netværk og respekt i samarbejde mellem pårørende og personale, er afgørende for beboernes oplevelse af livskvalitet.
Opdateret 05.09.2019

Det er vigtigt for ethvert menneske at have et netværk, og når man bor i et botilbud er det særlig vigtigt at få støtte og vejledning i, at fastholde de netværk man har. Vi værner om det gode samarbejde med de pårørende, således at netværket bibeholdes og i bedste fald styrkes.

Medlemmer

Funktion

Viggo Schantz Bosager hus 1
Kim Vejrup Bosager hus 2, formand
Hans S. Christensen Flintholm gruppe 2
Marianne Menzer Bosager hus 4
Svend Christensen Flintholm gruppe 1
Peder Daurehøj Bosager hus 3
Birthe Koch Medarbejder Bosager
Lone Buch Medarbejder Flintholm
Jane Jørgensen Afdelingsleder Bosager
Grethe Feldborg Afdelingsleder Flintholm
Steen Boris Hansen Områdeleder
Finn Schmidt LEV

Stemingsbillede

Vi ønsker at møde de pårørende med nøjagtig samme respekt, som vi møder beboerne i botilbuddet. Kun gennem åbenhed, tillid og interesse kan vi skabe et samarbejde. De pårørende kan bidrage med viden og ressourcer som for os er guld værd. Der er etableret et fælles pårørenderåd for Bosager og Flintholm.

Her kan du læse referater fra pårørenderådsmøder:

Referat pårørenderådsmøde 27. maj 2019

Referat pårørenderådsmøde 25. februar 2019

Referat pårørenderådsmøde 3. december 2018