logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Personalets tavshedspligt

Fortrolighed med andre er en menneskeret. Personalet har en særlig forpligtigelse i forhold til beboerne.
Opdateret 25.04.2018

Personer med funktionsnedsættelser har ligesom alle andre borgere ret til at holde personlige oplysninger for sig selv. Der kan være områder, hvor beboeren ikke ønsker forældre eller andre pårørende inddraget, – også selvom der måtte være et ønske hos de pårørende. Personalets tavshedspligt skal dermed sikre privatlivets fred for de beboere, personalet er i kontakt med i botilbuddet.

Stemingsbillede

Som udgangspunkt har personalet tavshedspligt med hensyn til alle fortrolige oplysninger om borgeren og deres pårørende, som personalet kommer i besiddelse af via arbejdet. Uberettiget videregivelse og udnyttelse af fortrolige oplysninger er strafbart efter straffelovens regler.