logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Sagsbehandlingstider for planlægnings- og byggesager

Oplysninger om sagsbehandlingstider for byggesager i Sønderborg Kommune.
Opdateret 21.10.2021

Sagsbehandlingstider for byggesager

Nettosagsbehandlingstiderne hvor kommunen arbejder på sagen, er for simple konstruktioner samt én-familiehuse 15 dage og for erhvervsbyggeri 20 dage.

Vi angiver sagsbehandlingstiden individuelt. Sager der kræver andre tilladelser som eksempelvis landzonetilladelser, spildevandstilladelser eller lignende, tager længere tid end sager, der er rene byggetilladelser.

En ansøgning som indeholder de rigtige oplysninger, tager kortere tid. Vi opfordrer derfor til at tage kontakt inden ansøgningen afsendes, hvis du er i tvivl om, hvad der skal til. Du er velkommen i Kvik-caféen, hvor vi gerne hjælper dig på vej.

Når vi modtager din ansøgning, gennemgår vi den overordnet. Det gør vi for at se, om din ansøgning er fyldestgørende, og om dit byggerier i konflikt med andre regler end byggelovens.

Bruttosagsbehandlingstider

I øjeblikket er bruttosagsbehandlingstiden 4 uger for simple konstruktioner samt én-familiehuse og 6 uger for industri- og erhvervsbyggeri.

Bruttosagsbehandlingstiden er fra start til slut.

Servicemål for byggesagsbehandling
 • Godkendelse af byggesager
  - 40 dage for mindre kompliceret byggeri
  - 50-60 dage for mere kompliceret byggeri
 •  
 • Miljøgodkendelse af virksomheder
  - 130 dage for mindre miljøbelastede virksomheder (bilag 2) og
  ​- 200 dage for store og komplekse virksomheder
 •  
 • Miljøgodkendelse af husdyrbrug
  - for de mindre og mellemstore landbrug (§ 10 og 11 sager) fastsættes et servicemål på hhv. 110 og 155 dage
  - for større landbrug (§12 sager) fastsættes et servicemål på 180 dage, mens servicemålet for arealsager (§16) fastsættes til 160 dage

Servicemålet på 180 dage udgør et loft for alle typer husdyrbrug.

Sagsbehandlingstider for planlægningssager

Sagsbehandlingstiden beregnes fra modtagelse af din ansøgning til endelig afgørelse i sagen. Vores servicemål er at holde en sagsbehandlingstid på 8 uger for sager, både i land- og byzoner. Vi behandler sager individuelt. Rene forespørgselssager behandles inden for en uge.