logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Snerydning og glatførebekæmpelse

Læs om hvordan kommunen vintervedligeholder veje, fortove, stier og se webcams fra veje og broer på Als.
Opdateret 01.12.2021
Hvilke veje/kørebaner sneryddes?

Kort over vintertjeneste (se 'temavælger' for mere info)

 • Serviceniveau 1 - Gennemfartsveje (røde): 
  Vi tilstræber at holde vejene farbare uden væsentlige gener på alle tider af døgnet. Vi udfører præventiv glatførebekæmpelse. Ved snefald igangsætter vi rydningen, når der er faldet sne som vanskeliggør afvikling af trafikken.
 • Serviceniveau 2 - fordelingsveje (blå): 
  Saltning og snerydning udføres kun mellem kl. 5.00 og 18.00. Saltning udføres så vidt muligt som præventiv saltning. Vi snerydder ved drivedannelse eller 5 til 8 cm jævnt lag.
 • Serviceniveau 3 - Lokalveje (grønne):
  Saltning og Snerydning udføres kun på hverdage og indenfor normal arbejdstid fra kl. 7.00 til kl. 15.00 i det omfang mandskab og materiel er til rådighed.
 • Serviceniveau 4 - Øvrige veje (gule):
  Saltning og snerydning foretages kun undtagelsesvis.

Veje, der ikke er markeret på kortet i linket, er for de flestes vedkommende private fællesveje, og er ikke omfattet af kommunal snerydning og glatførebekæmpelse.

Hvilke cykelstier sneryddes?

Kort over vintertjeneste (se 'temavælger' for mere info)

 • Serviceniveau 1 - hovedstier (røde):
  Vi tilstræber at holde stierne farbare uden væsentlige gener på alle tider af døgnet. Vi udfører præventiv glatførebekæmpelse. Snerydning igangsættes efter behov så færdslen bedst muligt kan afvikles uden problemer.
 • Serviceniveau 2 - hovedstier (blå):
  Saltning og snerydning udføres kun mellem kl. 5.00 og 18.00. Saltning udføres ved konstateret glatføre og kun inden for nævnte tidsrum. Snerydning igangsættes efter behov inden for nævnte tidsrum, så færdslen kan afvikles uden problemer.
 • Serviceniveau 3 - lokale stier (grønne):
  Saltning og Snerydning udføres kun på hverdage og indenfor normal arbejdstid fra kl. 7.00 til kl. 15.00 i det omfang mandskab og materiel er til rådighed.
 • Serviceniveau 4 - øvrige stier (gule):
  Saltning og snerydning foretages kun undtagelsesvis.
Hvilke øvrige stier, fortove og gågader sneryddes?

Kort over vintertjeneste (se 'temavælger' for mere info)

 • Fortove: 
  Snerydning og glatførebekæmpelse på fortove som ligger nærmere end 10 m. fra skel, skal ryddes af tilstødende lodsejere.
 • Gågader, gågadezoner og torvearealer: 
  I gågader og gågadezoner har lodsejere pligt til at snerydde og salte på arealet indtil 5 m. fra facaden. Grundejerne skal skrabe sneen sammen og placere den på arealet, som skal ryddes af grundejerne.
Salter Sønderborg Kommune?

Vi salter normalt ikke. Hvis vi undtagelsesvis salter, udføres dette indenfor normal arbejdstid fra kl. 7.00 til kl. 15.00. Snerydning udføres indenfor normal arbejdstid når snefald og fygning er ophørt.

Kan jeg se, om vejen er ryddet, inden jeg sætter mig ud i min bil?

Hvis du vil vide, om vejen er ryddet, inden du kører ud i bil, kan du her se webcams på Vejdirektoratets hjemmeside.