logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Socialpædagogisk støtte

Har du nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og brug for hjælp, støtte eller omsorg i din hverdag, kan du søge om socialpædagogisk støtte.
Opdateret 26.01.2022

Har du nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og brug for hjælp, støtte eller omsorg i din hverdag, kan du søge om socialpædagogisk støtte, så du kan bevare eller forbedre dine psykiske, fysiske eller sociale funktionsevner.

Socialpædagogisk støtte kan fx foregå på væresteder, i eget hjem eller på et botilbud.

Søg om socialpædagogisk støtteSelvbetjeningslink knap

Hvordan får jeg socialpædagogisk støtte?

Du skal visiteres til at få socialpædagogisk støtte. Vi inddrager dig i et samarbejde og tager udgangspunkt i den hjælp, du har behov for.

Hvis du ønsker at søge om at blive visiteret til socialpædagogisk støtte, kan du finde ansøgningsskemaet i boksen ’Selvbetjening’ øverst på denne side.

Inden for hvilke områder ydes der socialpædagogisk støtte?
 • Psykisk støtte
 • Samarbejde med pårørende
 • Kontakt og samvær
 • Administration
 • Praktiske opgaver i hjemmet
 • Hverdagsliv
 • Medicinhåndtering
 • Uddannelse og beskæftigelse
 • Forældrerollen
 • Personlig pleje
 • Indkøb
 • Ernæring og kost

Der udarbejdes sammen med dig altid en handleplan, der indeholder formål og mål med netop din socialpædagogiske støtte.

Indsatsen kan foregå på følgende måder:

 • individuelt
 • i temagrupper
 • som anden form for kontakt (fx telefonopringning, sms, e-mail)
Hvor kan jeg finde kvalitetsstandarder?

Se alle kvalitetsstandarder her.