logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Sundhedsberedskab

Sundhedsberedskabet følger kommunens sundhedsberedskabsplan ved større ulykker, katastrofer og krigslignende tilstande.
Opdateret 15.11.2019

Sundhedsberedskabsplanen skal sikre, at beredskabet under større ulykker, katastrofer og krigslignende tilstande kan sikre en videreførelse af daglige opgaver tilpasset de ændrede krav samt varetagelse af forebyggelses-, behandlings- og omsorgsopgaver.

Hvornår skal planen træde i kraft?

Sundhedsberedskabet aktiveres, hvor der er et behov, som ikke kan håndteres indenfor rammerne af det almindelige sundhedsvæsen.

Det kan være i tilfælde af store ulykker, katastrofer, udbrud af smitsomme sygdomme, terrorhandlinger eller krigslignende tilstande, hvor antallet/arten af tilskadekomne kræver, at sundhedsvæsenet omstiller og/eller udvider kapaciteten til det pludseligt ændrede behov.

Omstillingen fra en normal situation/dagligdag til en beredskabssituation kan foregå som en kontinuerlig og glidende overgang i et omfang tilpasset det opståede behov.

Sundhedsberedskab

Lovgrundlag

Ifølge bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskab med videre skal kommunerne udarbejde en sundhedsberedskabsplan.

Sundhedsberedskabet omfatter:

  • Sygehusberedskabet
  • Lægemiddelberedskabet
  • Beredskabet i den primære sundhedssektor
  • Kommunale forpligtelser
  • Kommunens forpligtelser fremgår af bekendtgørelsens §§7-10.

Kommunen skal:

  • En gang i hver valgperiode udarbejde en plan for sundhedsberedskabet 
  • Koordinere sundhedsberedskabsplanen med kommunens øvrige beredskabsplaner samt regionens og nabokommunernes sundhedsberedskabsplaner
  • Indhente rådgivning fra Sundhedsstyrelsen og Lægemiddelstyrelsen

Alarmering

Det kommunale sundhedsberedskab alarmeres ved at kontakte akutteamet i sygeplejen på tlf.: 27 90 43 56.

Sundhedsberedskabsplanen er vedhæftet nedenfor.