logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Tilbud til småbørnsforældre

Information til småbørnsforældre om, hvornår sundhedsplejersken kommer
Opdateret 21.08.2020

Alle familier med nyfødte børn tilbydes et besøg i hjemmet indenfor en uges tid efter hjemkomsten fra sygehuset. Sundhedsplejersken får besked om fødslen via jordemoderen og tager derefter kontakt med familien. Hvis familien udskrives inden for 72 timer efter fødslen, tilbydes også et ”Tidligt besøg”. 

Sundhedsplejersken vurderer sammen med familien om de næste kontakter, når barnet er ca. 1 måned og 2 måneder, skal være i hjemmet eller i sundhedsplejerskens konsultation.

sundhed1.jpg

Alle småbørnsforældre får tilbudt kostkonsultation, når barnet er 4 måneder, og et hjemmebesøg når barnet er 6 måneder.  

Alle småbørnsfamilier får tilbud om hjemmebesøg, når barnet er ca. 8 måneder.

I kontakten vil sundhedsplejen gennemføre en trivselsvurdering sammen med barnets forældre. Læs mere om trivselsvurderingen her. Sundhedsplejen har fokus på at fremme barnets/familiens sundhed og trivsel og arbejder derfor målrettet med at sætte ind på et tidligt tidspunkt ved behov. Som et led i trivselsvurderingerne har sundhedsplejen et tværfagligt samarbejde med dagtilbud i overgangen fra sundhedspleje til dagtilbud. 

Alle småbørnsfamilier får tilbud om hjemmebesøg, når barnet er ca. 18 måneder. Derudover vil der være tilbud om konsultation, når barnet er 3½ år.

Sundhedsplejen arbejder sammen med børne- og ungerådgivningen om tilbud om forældrekurser til forældre med børn i alderen 0-1 år "God start" og til forældre med børn i alderen 1-3 år DUÅ-Småbørn.

Læs mere om forældrekursus "God start Baby"


Der er altid mulighed for at kontakte sundhedsplejen pr. e-mail eller telefon. Endvidere er der mulighed for at træffe en sundhedsplejerske i åben konsultation (åbner nyt vindue).