logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Transport til læge og speciallæge

Her finder du regler, foldere og ansøgningsskema for lægekørsel.
Opdateret 11.05.2022

Som udgangspunkt skal du selv sørge for transport i forbindelse med behandling hos alment praktiserende læge eller speciallæge. I visse tilfælde kan du få tilkendt transport eller godtgørelse til transport, også kaldet befordring/befordringsgodtgørelse. Befordringen skal altid ske med det billigste, forsvarlige transportmiddel.

Er du allerede visiteret til befordring, skal befordringen bestilles på et særligt nummer ved VTS, tlf.: 88 72 44 72. Husk at oplyse: 

  • personnummer, navn og adresse
  • hvilken læge/speciallæge du skal køres til
  • dato og tidspunkt og varighed for aftale hos lægen
  • om der skal ledsager eller hjælpemidler med

Se en oversigt over kørselsordninger

Søg om transport til læge som pensionistSelvbetjeningslink knap

Kan jeg få transportgodtgørelse til lægen som folke- og førtidspensionist?

Befordring til pensionister kan kun bevilliges, hvis der er helbredsmæssige grunde til, at du ikke kan benytte offentlige transportmidler til egen læge eller nærmeste speciallæge. Hvis du vælger en speciallæge længere væk, ydes der stadig kun godtgørelse til nærmeste speciallæge.

Brug Flextur eller søg om visiteret befordring via linket øverst på siden. 

Kan jeg få transportgodtgørelse til lægen, hvis jeg ikke er pensionist?

Der ydes kun befordringsgodtgørelse til nærmeste speciallæge. Vælges en speciallæge længere væk, ydes der stadig kun godtgørelse til nærmeste speciallæge. Behandlingen hos speciallægen skal ske for Regionens regning.

Befordringsgodtgørelsen ydes kun, når udgiften til og fra behandlingsstedet overstiger 100 kr. i alt. Der skal være over 50 kilometer fra egen bopæl eller opholdssted til speciallægen.

Kan jeg få transportgodtgørelse til lægevagten?

Pensionister, der ikke selv kan komme til lægevagten, kan bestille en almindelig taxa og få refunderet udgiften. Husk at få udleveret en kvittering for taxa og et stempel fra vagtlægen. Kvitteringen skal sendes til Transportkontoret.

Hvilken dokumentation skal jeg sende med, når jeg søger om befordringsgodtgørelse?

Vil du søge om befordringsgodtgørelse, skal du indsende dokumentation for lægebesøg.

Ved refusion for flextur skal du indsende bon påført med cpr.nr. samt lægens stempel og underskrift.

Begge dele skal sendes til Transportkontoret, se kontaktoplysninger nederst på siden.

Hvad er sagsbehandlingstiden, og hvor kan jeg finde kvalitetsstandarder?

Sagsbehandlingstiden er 2 uger fra modtagelse af anmodning om befordringsgodtgørelse.

Se alle kvalitetsstandarder her.

Hvor kan jeg klage?

Ønsker du at klage over afgørelser vedrørende befordringsgodtgørelse eller visiteret befordring, skal du gøre det via www.stps.dk/borger-pr. Bemærk, at du skal benytte NemID for at logge på. Du er velkommen til at ringe til Transportkontoret for at få afgørelsen uddybet.