logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Udvikling og fællesskaber

Forside Bosætningsstrategi

Bosætningshandleplanen

Bosætningshandleplanen henvender sig til alle med interesse for hele Sønderborg Kommunes fremtid.

Oversigtskort over Sønderborg Kommune med større byer, der får en bystrategi

Bystrategier

Baggrund og formål med bystrategierne. Vi vil i samarbejde med borgere og andre interessenter forme rammerne for den fremtidige udvikling af kommunens større byer.

Familie på gåtur

En politik for medborgerskab

Som kommune ønsker vi at arbejde for et medborgerskab, hvor alle har mulighed for og lyst til at bidrage til fællesskabet.

Forsiden af politikken 2020-2023

Politik for det frivillige sociale og sundhedsfremmende område

Det frivillige sociale arbejde er en betegnelse for aktiviteter, som frivillige organisationer udfører inden for det sociale og sundhedsmæssige område.

Augustiana

Handleplan for Augustiana

Planerne for udviklingen af Augustiana er beskrevet i handleplanen

Svømmer under vandet

Idræts- og Fritidspolitik

Vi vil skabe gode rammer for udvikling, udfoldelse og samarbejde inden for idræts- og fritidslivet i Sønderborg Kommune og give flere lyst til at engagere sig i fællesskabet.

Foto af børn der har lavet fiskehoveder

Kulturpolitik – Kulturkompasset

Sønderborg Kommune har store ambitioner på kulturens vegne. Her kan du læse kulturpolitik, Kulturkompasset 2025.

Den digitale lokalplan

Lokalplaner

Her finder du et link til de digitale lokalplaner.

Musikskolen

Masterplan for Sønderborg Musikskole

Gennem en styrket indsats vil vi sikre lige adgang til kultur for alle borgere. Læs mere herom i masterplanen.

To skalleslugere

Naturpolitikken

Her finder du Sønderborg Kommunes naturpolitik.

Forsiden af Plan for Ungekultur

Plan for Ungekultur 2021-2024

Plan for Ungekultur 2021-2024 skal være med til at skabe endnu bedre rammer for livet som ung i Sønderborg Kommune. Læs mere om planen.

Borgerforsamling der klapper

Politik for medborger-, forenings- og forsamlingshuse 2017-2020

Politik for medborger-, forenings- og forsamlingshuse skal være med til at styrke mange aspekter af fremtidige borgerinitiativer. Læs mere om politikken her.

Augustiana

Masterplan for Augustiania

Her kan du læse om visionerne for Augustiana.Naturpolitikken

Byrådet har den 24. juni 2015 vedtaget en naturpolitik for Sønderborg Kommune. Læs Naturpolitikken i hæftet.

Sønderborg positioneringsplan - udsigt i verdensklasse

Positioneringsplan for Sønderborg Kommune

Sønderborg - udsigt i verdensklasse