logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Brandsyn

Brandsyn er en af de mest kendte opgaver, som Sønderborg Brand og Redning løser inden for det forebyggende område. Brandsyn kan være meget forskellige og dækker fra helt små virksomheder til så store institutioner, at et brandsyn gennemføres over flere dage.
Opdateret 08.08.2019

Sønderborg Brand og Redning gennemfører hvert år næsten 500 brandsyn på virksomheder og institutioner i kommunen.

I medfør af § 36, stk. 1 i Beredskabsloven skal der foretages brandsyn af:

  • Virksomheder, brandfarlige bygninger og oplag
  • Bygninger hvor mange mennesker samles (forsamlingslokaler)
  • Fredede bygninger
  • Butikker
  • Skoler
  • Daginstitutioner

Vores brandsyn foretages både anmeldt og uanmeldt og kan gennemføres på alle tider af døgnet - også midt om natten, når der er mange mennesker på byens diskoteker m.v.

Brandsyn_400x300px.gif

Vi lægger stor vægt på, at de ansvarlige personer på brandsynspligtige virksomheder inddrages i den forebyggende indsats som en aktiv medspiller.

Sønderborg Brand og Redning medvirker gerne ved foredrag om sikkerhed, afvikling af brandsikkerhedskurser rettet mod eksempelvis diskoteksejere m.v.

For nærmere information om disse muligheder - kontakt gerne Sønderborg Brand og Redning via mail: brandforebyggelse@sonderborg.dk