logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Evakuerings- og flugtvejsforhold

Læs hvordan du sikrer en let forståelig brand og evakueringsinstruks.
Opdateret 08.08.2019

En brand- og evakueringsinstruks skal være kort og let læselig og skal indeholde en beskrivelse af, hvad man gør i tilfælde af brand.

Ansvar og opgavefordelingen bør ikke tilknyttes navngivne personer, som arbejdsfunktioner.

Hvad gør personen der opdager branden?

Personen alarmerer 1-1-2 og fortæller:

 • Hvad der er sket
 • Hvor det er sket ( skriv gerne den aktuelle adresse i instruksen)
 • Om der er tilskadekomne eller savnede
 • Hvad personen hedder og hvilket telefonnummer der ringes fra

Hvordan advares andre i bygningen?

 • Er der et varslingssystem?
 • Er der andre varslingssystemer?
 • Er der en megafon til rådighed?

Hvordan sikrer man sig, at alle er kommet ud?

 • Er de ansatte bekendte med instruksen?
 • Er der udpeget en evakueringsplan?
 • Er der udpeget et samlingssted?
 • Hvem holder rede på, at alle er ude?
 • Hvem modtager brandvæsenets indsatsleder?

Hvad gør man, hvis man ikke kan komme ud?

 • Luk døre mod branden (ikke låse!)
 • Søg ud til vinduerne og få kontakt med folk på gaden, gør opmærksom på, at der er behov for hjælp
 • Søg ned til gulvet, hvis der er røgfyldt i lokalet