logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Forebyggelse af brand

Her finder du information om brandsyn, brandteknisk byggesagsbehandling, regler og vejledninger.
Opdateret 23.11.2021

Læs mere om brandforebyggelse i din virksomhed. 

Virksomheder og oplag omfattet af beredskabsloven, og der gælder særlige regler for opbevaring, anvendelse og fremstilling af brand- eller eksplosionsfarlige stoffer og produkter.

Kan jeg få et brandeftersyn på min virksomhed?

Sønderborg Brand og Redning gennemfører hvert år næsten 500 brandsyn på virksomheder og institutioner i kommunen af:

 • Virksomheder, brandfarlige bygninger og oplag
 • Bygninger hvor mange mennesker samles (forsamlingslokaler)
 • Fredede bygninger
 • Butikker
 • Skoler
 • Daginstitutioner

Vores brandsyn foretages både anmeldt og uanmeldt og kan gennemføres på alle tider af døgnet - også midt om natten, når der er mange mennesker på byens diskoteker m.v.

Sønderborg Brand og Redning medvirker gerne ved foredrag om sikkerhed, afvikling af brandsikkerhedskurser rettet mod eksempelvis diskoteksejere m.v. Skriv til brandforebyggelse@sonderborg.dk for at høre mere.

Hvor kan jeg få inspiration til at beskrive evakuerings- og flugtvejsforhold på min virksomhed?

En brand- og evakueringsinstruks skal være kort og let læselig og skal indeholde en beskrivelse af, hvad man gør i tilfælde af brand.

Ansvar og opgavefordelingen bør ikke tilknyttes navngivne personer, men arbejdsfunktioner.

Hvad gør personen der opdager branden?
Personen alarmerer 1-1-2 og fortæller:

 • Hvad der er sket
 • Hvor det er sket ( skriv gerne den aktuelle adresse i instruksen)
 • Om der er tilskadekomne eller savnede
 • Hvad personen hedder og hvilket telefonnummer der ringes fra

Hvordan advares andre i bygningen?

 • Er der et varslingssystem?
 • Er der andre varslingssystemer?
 • Er der en megafon til rådighed?

Hvordan sikrer man sig, at alle er kommet ud?

 • Er de ansatte bekendte med instruksen?
 • Er der udpeget en evakueringsplan?
 • Er der udpeget et samlingssted?
 • Hvem holder rede på, at alle er ude?
 • Hvem modtager brandvæsenets indsatsleder?

Hvad gør man, hvis man ikke kan komme ud?

 • Luk døre mod branden (ikke låse!)
 • Søg ud til vinduerne og få kontakt med folk på gaden, gør opmærksom på, at der er behov for hjælp
 • Søg ned til gulvet, hvis der er røgfyldt i lokalet

Se et eksempel på en Pladsfordelingsplan.

Hvor kan jeg finde en standardattest til brug for autoriserede elinstallatører?

Se standardattesten her