logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Opsætning af skilte og reklamer på landet

Her kan du læse, hvilke regler der gælder inden du sætter skilte og reklamer op på din grund.
Opdateret 14.09.2021

I Danmark er det som hovedregel ikke lovligt at opsætte skilte i det åbne land. Som virksomhedsejer, producent eller udlejer er der dog visse muligheder for at opsætte mindre skilte uden forudgående tilladelse. I Naturbeskyttelsesloven (NBL) skelnes mellem "mindre oplysningsskilte" og "virksomhedsreklame".

Mindre oplysningsskilt og virksomhedsreklame 

Hvis du udlejer ferieværelser eller sælger landbrugsprodukter, må du anbringe et mindre oplysningsskilt på egen grund ved indkørslen til din ejendom. Men det er ikke lige meget, hvordan skiltet ser ud, hvor stort det er, eller hvor det placeres. Skiltet må ikke være dominerende i landskabet.

Reglerne gælder også for reklamer på biler, ladvogne, halmballer eller andre indretninger. Det er fx ikke tilladt at parkerer en bil eller trailer i det åbne land udelukkende for at reklamere. Sker det alligevel kan Sønderborg Kommune forlange bilen eller lignende fjernet.

I folderen "Skilte på landet" beskrives reglerne for skiltning i det åbne land.

Påbud

Kommunen kan give dig et påbud om at flytte eller ændre skiltet.

Hensyn til trafikken

Undgå boder og skilte der gør, at biler standser pludseligt og uforsvarligt. Der skal være plads til at se, standse og parkere.

Plakater

Reglerne om opsætning af plakater herunder valgplakater er beskrevet i Sønderborg Kommunes plakatdirektiv.