logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Sagsbehandlingstider for miljøgodkendelser

Se vores generelle sagsbehandlingstid og find information om tjenesteydelses- virksomheder.

Selvbetjening

Når du ansøger om en miljøgodkendelse

Større virksomheder og virksomheder, der kan forurene omgivelserne, skal jf. bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomheder have en... Læs mere

Opdateret 28.08.2019

Vores generelle sagsbehandlingstid på miljøgodkendelser er ca. 6 måneder. Sagsbehandlingstiden regnes fra det tidspunkt, hvor I har indsendt alle relevante oplysninger i henhold til § 7 i bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed.

Hvis aktiviteten er omfattet af reglerne om risikovirksomheder eller VVM-redegørelse er sagsbehandlingstiden længere.

Særligt om tjenesteydelsesvirksomheder

EU's servicerammedirektiv betyder, at der er særlige krav til offentliggørelse af vores sagsbehandlingstider på miljøgodkendelse af virksomheder omfattet af følgende listepunkter, hvis der udføres en tjenesteydelse: 

J104, K101-103, K107, C201, D201, D204, E203, H201, J201-204, K201-206, K209-215.

Produktionsvirksomheder er som hovedregel ikke omfattet af begrebet "tjenesteydelse". Traditionelt defineres tjenesteydelse som en serviceydelse af ikke-tingslig karakter.

Sagsbehandlingstiden for disse virksomheder oplyses ved henvendelse, da de kan variere.