logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Skiltning til private virksomheder

Læs mere om skilteregler for virksomheder, producenter og udlejere og send din ansøgning.
Opdateret 24.11.2021

I Danmark er det som hovedregel ikke lovligt at opsætte skilte i det åbne land.

Som virksomhedsejer, producent eller udlejer er der dog visse muligheder for at opsætte mindre skilte og servicevejvisningsskilte.

Må jeg sætte et skilt op ved min virksomhed, hvis jeg selv betaler?

Driver du egen virksomhed, fx et galleri, glaspusteri, antikvitetsforretning eller lignende, kan du mod betaling, søge om tilladelse til opsætning af skilte til din virksomhed. Det gælder kun virksomheder i landzoner, og der kan ikke anvendes virksomhedsnavn eller logo.

Skiltet er sort/hvidt.Antikskilt_410x72px.gif

Læs vores folder om særlig servicevejvisning.

Skiltet koster 3.850,- pr. skilt, som består af administration, etablering, vedligehold m.m. Hvis skiltet beskadiges, opkræves betaling for et nyt skilt. Ophører virksomheden med at eksistere skal dette meddelelses kommunen, der vil sørge for at vejvisningen fjernes.

Når du ansøger om særlig servicevejvisning, skal du oplyse:

 • Navn
 • Firma
 • Firmaadresse
 • Firmatelefonnummer
 • Email
 • CPR-nr
 • CVR-nr.
 • Kort beskrivelse af virksomheden og dens funktion
 • Er der anden form for vejvisning til virksomheden i dag?
 • Hvorfra og hvordan der ønskes vejvisning
 • Åbningstider

Send din ansøgning via mail

Må jeg sætte skilte og reklamer op på landet?

Hvis du udlejer ferieværelser eller sælger landbrugsprodukter, må du anbringe et mindre oplysningsskilt på egen grund ved indkørslen til din ejendom. Hvis ejendommen ligger ud til en blind, privat fællesvej, kan skiltet opsættes, hvor fællesvejen munder ud i en offentlig vej. Skiltet skal stå i samme side som fællesvejen og må ikke stå på den offentlige vejs areal.

Men det er ikke lige meget, hvordan skiltet ser ud, hvor stort det er, eller hvor det placeres. Skiltet må ikke være dominerende i landskabet.

Reglerne gælder også for reklamer på biler, ladvogne, halmballer eller andre indretninger. Det er fx ikke tilladt at parkere en bil eller trailer i det åbne land udelukkende for at reklamere.

I folderen "Skilte på landet" beskrives reglerne for skiltning i det åbne land.

Kommunen kan give dig et påbud om at flytte eller ændre skiltet.

Undgå boder og skilte der gør, at biler standser pludseligt og uforsvarligt. Der skal være plads til at se, standse og parkere.

På vejareal er der generelt forbudt at opsætte private skilte. I byzone er der mulighed for, at opsætte henvisninger til arrangementer i henhold til Sønderborg Kommunes plakatdirektiv.