logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Stalddørssalg, udeservering og stadepladser

Læs mere om reglerne for stalddørssalg, vejboder, udeservering og stadepladser.
Opdateret 12.06.2022

Man må sælge sine egne uforarbejdede landbrugsprodukter direkte til forbrugeren til brug i forbrugerens egen husholdning.

Hvilke produkter må jeg sælge ved stalddørssalg?

Af animalske fødevarer må der kun sælges æg, mælk, fjerkræ (bortset fra struds), kaniner og fisk. Al stalddørssalg af animalske fødevarer skal være registreret hos Fødevarestyrelsen.

Salg af honning, frugt og grønt og vildt er omfattet af særlige vilkår og skal ikke registreres.

For alle produkter gælder, at de skal håndteres på en hygiejnisk forsvarlig måde.

Salget skal finde sted på egen ejendom. Hvis ejendommen er beliggende langt fra offentlig vej, kan man dog sælge sine produkter fra en ejendom, som ligger tættere på nærmeste offentlige vej. Man må altså ikke sælge fx kartofler fra et landbrug ved et hus i byen. Heller ikke selvom det har samme ejer.

Må jeg åbne en gårdbutik?

Varesortiment, størrelse af omsætning, indretning af salgslokale, skiltning, facade og annoncering er med til at bestemme, om der er tale om stalddørssalg eller gårdbutik. En gårdbutik skal være godkendt af Fødevarestyrelsen, før salget må gå i gang.

Må jeg have udeservering?

Der kan kun gives tilladelse til at benytte det offentlige areal foran egen forretningsfacade og i direkte tilknytning til eksisterende restaurationsvirksomhed, såfremt kommunen vurderer, at der er plads nok til fortovets brugere.

Der kan dog gives en særskilt tilladelse til større udeserveringsarealer på torve og pladser og lignende, hvis man vil låne et vejareal til fx gadefest, loppemarked eller andet. 

Ansøgningen skal være kommunen i hænde senest 14 dage før, arrangementet begynder – dog må der påregnes længere sagsbehandlingstid i ferieperioder.

Læs mere i regulativ for udeservering på pladser, gågader og fortove i Sønderborg Kommune eller ansøg om udeservering på offentlige arealer her.

Må jeg have en stadeplads?

På stadepladserne må der kun ske salg af fødevarer, medmindre andet aftales med kommunen.

Læs mere i regulativ for stadepladser i Sønderborg Kommune.