logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Start ny virksomhed

Få rådgivning som iværksætter og bliv hjulpet igang af Sønderborg Vækstråd.
Opdateret 18.01.2022

Som ny iværksætter kan det være en længere proces fra idé til realitet.

Hos Sønderborg Vækstråd kan du modtage rådgivning til din nyopstartede virksomhed, deltage i kurser, netværksmøder og events og coaches gennem hele processen.

Besøg Sønderborg Vækstråds hjemmesideSelvbetjeningslink knap

Er der specielle regler, hvis jeg vil etablere et autoværksted?

Hvis du ønsker at etablere et autoværksted, skal du sende en anmeldelse til os.

Når vi har modtaget din anmeldelse, undersøger vi om dit autoværksted opfylder kravene i autoværkstedsbekendtgørelsen.

Der kan ikke etableres værksteder alle steder i kommunen. Kontakt derfor Erhvervsservice, som vil være behjælpelig, hvis du har spørgsmål til muligheden for at starte et værksted op i et bestemt område eller måske endda i en konkret bygning.

Læs mere om miljøkrav til værkstedets indretning og drift i Miljøstyrelsens Autoværkstedsbekendtgørelse.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg vil etablere et maskinværksted eller maskinfabrik?

Hvis du ønsker at etablere et maskinværksted eller maskinfabrik (virksomheder, der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller), med et produktionsareal over 1000 m2, skal du før etablering anmelde det via det digitale system Byg og Miljø.

Det gælder også, hvis du ønsker at udvide eller ændre et bestående maskinværksted (også hvis det er mindre end 1.000 m2), som indebærer forøget forurening. For eksempel opsætning af en eller flere nye maskiner, ændring i afkastforhold og lignende. Ændringer kræver også en anmeldelse igennem Byg og Miljø.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg vil ud- eller fremleje campingplads?

En campingplads må benyttes til camping fra 1. marts - 31. oktober, medmindre tilladelsen bestemmer andet.

Campingvogne, telte med videre må kun være opstillet på en campingplads i perioden 1. november - 28. februar, såfremt der er givet tilladelse til vintercamping. Her må den enkelte campingvogn eller lignende på campingpladsen alene benyttes til kortvarige ophold, weekends med videre. Ved kortvarige ophold forstås ophold, der sammenlagt højst må udgøre i alt 20 hverdage i perioden. Hertil kommer weekends og helligdage.

Kommunalbestyrelsen kan give ejere og brugere af fast ejendom tilladelse til erhvervsmæssigt eller for et længere tidsrum end 6 uger årligt at udleje eller fremleje ejendommen eller dele af denne til campering. Læs mere i Campingreglementet.

Søg om tilladelse til at ud- eller fremleje campingplads.