logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Afgørelse om ikke VVM-pligt og tilladelse til regulering af private rørlagte vandløb, etablering af dræn og minivådområde på matr. nr. 185, Helved, Notmark

Opdateret 13.11.2019

Sønderborg Kommune, Vand og Natur, giver tilladelse til regulering af privat rørlagt vandløb, Bokhøjs Grøft og etablering af dræn. Ansøger ønsker at etablere et minivådområdeanlæg, der har til formål af fjerne kvælstof og fosfor. Projektet er blevet VVM-screenet og der træffes samtidigt afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtigt.