logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Danfoss A/S – Revurdering af miljøgodkendelse

Opdateret 28.08.2019

Sønderborg Kommune starter revurdering af miljøgodkendelse for oliebehandlingsanlæg i L11 og renseanlæg i L15 på Danfoss A/S, Nordborgvej 81, 6430 Nordborg.

Revurderingen startes da der er kommet BAT konklusion for affaldsbehandlingsanlæg. Ved revurderingen overføres, ændres eller slettes vilkår i miljøgodkendelsen, og der kan meddeles nye vilkår.

Når revurderingen af miljøgodkendelsen er færdig, bliver afgørelsen annonceret med en klagefrist på 4 uger. Ønsker du at modtage udkast til afgørelse skal du henvende dig til os senest den 25. september 2019. Det giver dig mulighed for at få udkastet til høring i 4 uger.

Retten til at se sagens akter sker med de begrænsninger, der fremgår af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Det gælder både i forhold til udkastet til afgørelse og eventuelt supplerende materiale.

Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i kommunens sagsbehandling og at høringssvar i miljøsager er omfattet af reglerne om aktindsigt. For god ordens skyld skal vi derfor oplyse, at tilkendegivelser samt navn og adresse på hvem, der er kommet med tilkendegivelse vedr. sagen, vil kunne optræde i afgørelsen, som offentliggøres. Enhver, som er interesseret, kan bede om at få en kopi af indkomne hørringssvar. Derudover vil modtagne bemærkninger kunne blive forelagt ansøgeren til kommentering, hvis vi skønner, at det er nødvendigt.

Henvendelse om revurderingen
Kommentarer, spørgsmål og anmodninger om at se sagen eller få tilsendt udkast til afgørelse, skal ske til Erhverv & Affald, Rådhustorvet 10, 6400 Sønderborg, erhverv-affald@sonderborg.dk eller 8872 4083.
Henvendelse skal ske senest den 25. september 2019