logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Forudgående høring i forbindelse med ansøgning om miljøgodkendelse til IE- husdyrbrug

Opdateret 20.11.2019

Sønderborg kommune har modtaget en ansøgning om miljøgodkendelse på ejendommen Avnbølgårdvej 10, 6400 Sønderborg.

Der er ansøgt om miljøgodkendelse efter husdyrbruglovens § 16 a stk. 2. Avnbølgårdvej 10 har en tilladelse til at producere 11.081 slagtesvin 30-105 kg. Tilladelsen bygger på en kapitel 5 miljøgodkendelse fra d. 15. maj 2001, der senere er blevet justeret gennem en anmeldeordning. Miljøgodkendelsen er revurderet d. 1. februar 2016.
Der ønskes nu mulighed for at få en ny miljøgodkendelse efter de nye regler for godkendelse af produktionsarealer. Der ansøges om mulighed for at anvende de to stalde, der oprindeligt er opført som klimastalde til smågrise, til enten smågrise eller slagtesvin. Der sker ingen fysiske ændringer på husdyrbruget, hvorfor påvirkningen af landskabet er uændret. Der i november 2019 anmeldt 2 nye amerikanersiloer umiddelbart nord for gyllebeholderne.

Sønderborg Kommune er godkendelsesmyndighed.

Ansøgningen om udvidelse af husdyrbruget er omfattet af en procedure om miljøkonsekvensvurdering, jf. § 16 a i Lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. Formålet med annoncering af ansøgningen er at inddrage offentligheden allerede, når landbruget søger om miljøgodkendelse. Herved får alle mulighed for at komme med ideer til hvilke forhold, der ønskes behandlet ved udarbejdelse af miljøgodkendelsen.
Kommentere ansøgningsmaterialet
Sønderborg Kommune gør opmærksom på, at enhver har ret til at:
• Se ansøgningsmaterialet
• Kommentere ansøgningsmaterialet
• Anmode om at få tilsendt en kopi af udkast til miljøgodkendelse
• Kommentere udkastet indenfor en frist på to uger efter det er modtaget

Ansøgningsmaterialet kan fås ved henvendelse til Sønderborg Kommune, Erhverv & Affald, Rådhustorvet 10, 6400 Sønderborg.

Eventuelle bemærkninger og/ eller spørgsmål til ansøgningen skal være kommunen i hænde senest 11-12-2019 kl. 15:00

Henvendelse i sagen kan ske til:
Sagsbehandler Ann-Kathrin Tessin
Erhverv & Affald
Sønderborg Kommune
Tlf. nr.: 88 72 56 13
E- mail: antn@sonderborg.dk