logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Forudgående høring i forbindelse med ansøgning om miljøgodkendelse til IE husdyrbrug

Opdateret 20.11.2019

Sønderborg kommune har modtaget en ansøgning om miljøgodkendelse på ejendommen Kanalvej 10, 6440 Augustenborg.

Der er ansøgt om miljøgodkendelse efter husdyrbruglovens § 16 a stk. 2.Husdyrbruget på Kanalvej 10 har en § 12 stk. 2 miljøgodkendelse efter Husdyrbrugloven fra d. 14. juli 2017 til en økologisk produktion af 94.000 hønniker til konsumæg, 30.000 økologiske æglæggende årshøner til konsumægsproduktion og 288.000 økologiske slagtekyllinger. Alle stalde og anlæg der er blevet søgt om i 2017 er etableret.
Der ønskes nu mulighed for at få en ny miljøgodkendelse efter de nye regler for godkendelse af produktionsarealer. Der ansøges om flexgrupper, således at der er mulighed for at kunne producere både konventionelt og økologisk i de eksisterende stalde. Endvidere ansøges om etablering af varmevekslere i forbindelse med kyllingestaldene samt mulighed for at opsætte endnu to amerikanersiloer.

Sønderborg Kommune er godkendelsesmyndighed.

Ansøgningen om udvidelse af husdyrbruget er omfattet af en procedure om miljøkonsekvensvurdering, jf. § 16 a i Lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. Formålet med annoncering af ansøgningen er at inddrage offentligheden allerede, når landbruget søger om miljøgodkendelse. Herved får alle mulighed for at komme med ideer til hvilke forhold, der ønskes behandlet ved udarbejdelse af miljøgodkendelsen.
Kommentere ansøgningsmaterialet
Sønderborg Kommune gør opmærksom på, at enhver har ret til at:
• Se ansøgningsmaterialet
• Kommentere ansøgningsmaterialet
• Anmode om at få tilsendt en kopi af udkast til miljøgodkendelse
• Kommentere udkastet indenfor en frist på to uger efter det er modtaget

Ansøgningsmaterialet kan fås ved henvendelse til Sønderborg Kommune, Erhverv & Affald, Rådhustorvet 10, 6400 Sønderborg.

Eventuelle bemærkninger og/ eller spørgsmål til ansøgningen skal være kommunen i hænde senest 11-12-2019 kl. 15:00

Henvendelse i sagen kan ske til:
Sagsbehandler Ann-Kathrin Tessin
Erhverv & Affald
Sønderborg Kommune
Tlf. nr.: 88 72 56 13
E- mail: antn@sonderborg.dk

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.