logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Landsplandirektiv 2019 for nye sommerhusområder i kystnærhedszonen er vedtaget

Opdateret 22.11.2019

Sønderborg Kommune har fået tildelt et nyt sommerhusområde ved Nordals Ferieresort. Området er cirka 9,8 hektar og kan rumme op til 60 sommerhuse. Samtidig skal Sønderborg Kommune tilbageføre et sommerhusområde på cirka 8,2 hektar ved Lavensby.

Baggrunden for dette er ”Landsplandirektiv 2019 for nye sommerhusområder i kystnærhedszonen”, der er udsendt af Erhvervsstyrelsen 18. september 2019. Forslaget til landsplandirektiv har været i høring i marts til maj 2019.

”Bekendtgørelse om landsplandirektiv 2019 for udlæg og omplacering af sommerhusområder i kystnærhedszonen” er trådt i kraft 23. september 2019.

Bekendtgørelsens bestemmelser om udlæg og tilbageførsel af sommerhusområder og vilkår herfor har retsvirkning som kommuneplan. Det betyder, at området ved Lavensby er ophævet, og ikke længere kan lokalplanlægges til sommerhuse. Samtidig kan området ved Nordals Ferieresort nu lokalplanlægges til nye sommerhusområder. Den mulighed gælder i op til 8 år fra bekendtgørelsens ikrafttræden. En ny lokalplan om overførsel til sommerhusområde skal derfor være endeligt vedtaget og offentliggjort inden denne frist.

Ændringerne i sommerhusområde indføres i Sønderborgs kommuneplan, når Kommuneplan 2019-2031 vedtages endeligt i december 2019.

Link til Erhvervsministeriet og bekendtgørelsen:

https://em.dk/nyhedsarkiv/2019/september/erhvervsministeren-aabner-nye-muligheder-for-sommerhus-turismen/

Link til bekendtgørelsen på retsinformation.dk:

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=210130