logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Landzonetilladelse til at grave to søer og dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til at grave en sø, matr. nr. 60 og 153 Almsted, Notmark.

Opdateret 18.11.2019

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til at etablere to søer på matr.nr. 60 og 153 Almsted, Notmark. Der gives samtidig dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til at etablere den ene af søerne i en beskyttet eng.