logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til at overdække en eksisterende lagerplads

Opdateret 22.07.2020

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at bygge en overdækning til en eksisterende lagerplads på ejendommen matr.nr. 68, 70 og 186 Egernsund Ejerlav, Egernsund, der ligger ved Havnevej 44, 6320 Egernsund. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om opførelse af ny bebyggelse i landzone.