logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Lovliggørende landzonetilladelse til at opstille og udleje tre fritliggende mobile hytter

Opdateret 15.10.2021

Sønderborg Kommune giver lovliggørende landzonetilladelse til, som ansøgt, at opstille og udleje tre fritliggende mobile hytter på ejendommen matr.nr. 3 Klinting, Ulkebøl, der ligger på Søndre Landevej 156, 6400 Sønderborg. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om opførelse af ny bebyggelse i landzone.