logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Nedrivningsanmeldelse for Katry 4, Fynshav, Augustenborg

Opdateret 30.07.2020

Sønderborg Kommune har eksproprieret ejendommen Katry 4, Fynshav, Augustenborg, for at gøre plads til den kommende cykelsti fra Fynshav til Elstrup.

På den baggrund søges om tilladelse til nedrivning af den bevaringsværdige bebyggelse på grunden, som omfatter en beboelsesbygning og et udhus.

Bebyggelsen står registreret med bevaringsværdier på 4 ifølge SAVE-skalaen og er således omfattet af Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer. Nedrivningsanmeldelsen skal derfor i 4-6 ugers offentlig høring.

For mere info om SAVE og bevaringsværdige bygninger se: http://sonderborg.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/dkplan.aspx?pageId=998

Ejendommen består af et mindre stuehus samt udhus med garage opført i 1927. Beboelsesbygningen fremstår i nyklassicistisk byggestil med træk fra Bedre Byggeskik. Bygningskroppen er kompakt og velproportioneret, og facadeopbygningen i sydfacade, øst- og vest-gavl fremstår harmonisk. Detaljeringsgraden er afdæmpet, men et karakteristisk træk er den profilerede, trukne gesims langs tagkanten.   

Eventuelle bemærkninger til nedrivningsanmeldelsen skal indgives til Sønderborg Kommune senest den 26. august 2020by-landskab@sonderborg.dk eller Sønderborg Kommune, By og Landskab, Lille Rådhusgade 7, 6400 Sønderborg.