logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

§ 16 a miljøgodkendelse til husdyrproduktion på Fiskbækvej 15, 6300 Gråsten

Opdateret 26.09.2019

Sønderborg Kommune meddeler miljøgodkendelse efter husdyrbruglovens
§ 16 a stk. 1 på Fiskbækvej 15, 6300 Gråsten, matrikel 58a Gråsten Gods,
Gråsten – Adsbøl, til udvidelse af svine- og kvæghold i eksisterende stalde
samt ny karantænestald og ensilageplads