logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Tillægsgodkendelse og afgørelse om ikke VVM-pligt af Manganfosfateringsanlæg i bygning L4, Danfoss Power Solution ApS, Nordborgvej 81, 6430 Nordborg

Opdateret 25.10.2019

Sønderborg Kommune har den 25. oktober 2019 meddelt tillægsgodkendelse til Danfoss Power Solution ApS, Nordborgvej 81, 6430 Nordborg jf. miljøbeskyttelseslovens § 33 stk. 1. Danfoss Power Solution ApS har søgt om etablering af et manganfosfateringsanlæg i bygning L4.

Sønderborg Kommune har ligeledes den 25. oktober 2019 truffet afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtig.

Afgørelserne kan påklages. Klagefristen er den 22. november 2019.

Aktindsigt

Der er til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Sønderborg Kommune er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt jævnfør Offentlighedsloven, Forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.