logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Karen Rostgård Ravn

Opdateret 04.04.2020

Visitator - Boligteam

Afdeling:

Visitationen

Email:

krav@sonderborg.dk

Telefon:

88 72 66 98

Mobil:

27 90 66 98


Opgaver

Visitation til plejebolig og ældrebolig, primært Servicelovens §83: Personlig hjælp ( bad, personlig hygiejne, indtagelse af mad og drikke), praktisk hjælp (rengøring, tøjvask, indkøb, mad), samt madservice og vareudbringning. Servicelovens §84: Aflastning af pårørende. Servicelovens §86: Genoptræning og vedligeholdelsestræning. Desuden visiteres til nødkald, omsorgstandpleje og dispensation for postloven. Visitator koordinerer udskrivelser fra sygehusene (SAMBO) og midlertidigt døgnophold udenfor eget hjem (korttidspladser)

Kompetencer

Hjemmehjælp,Aflastning,Omsorgstandpleje,Nødkald,Rehabilitering,Ældrebolig,TR (Tillidsrepræsentant),Visitator,Træning,Genoptræning,Indkøb,Madservice,Post til døren,Rengøring,Plejebolig