logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Misbrug og rusmidler

Læs mere om vores tilbud, hvis du har problemer med alkohol, rusmidler, rygning eller andet.
Opdateret 20.10.2021
Kan jeg få hjælp til at ændre mine alkoholvaner?

Alkohol slider på kroppen og kan påvirke livskvaliteten på flere måder.

Vi tilbyder dig hjælp med at ændre dine/dine pårørendes alkoholvaner gennem vejledning, anonyme samtaler og evt. gratis behandling på Misbrugscentret eller sundhedsvejledning hos Sundhedscentret. Du kan også kontakte Alkohollinjen.

Kan jeg få hjælp til mit rygestop?

Vi kan hjælpe dig med at blive røgfri, hvad enten du er ryger, bruger e-cigaret, snus eller nikotinpræparater. Kontakt Rygestopsteamet på tlf 88 72 41 84 på hverdage mellem 8-9 eller på e-mail rygestop@sonderborg.dk

Vi tilbyder gratis:

 • Individuelt rygestopforløb ved en rygestopsrådgiver
 • Rygestopforløb i grupper - både fysisk og online
  Du deltager på et hold med andre rygestoppere over 7 møder, hvor slutmålet er et rygestop.
  Holdstart i Sundhedscentret i Sønderborg: onsdag den 29. september kl.16.30, torsdag den 30. september kl. 13.30, torsdag den 4. november kl. 10 og onsdag d. 8. december kl. 10.
  Holdstart i Sundhedscentret i Gråsten: onsdag den 3. november kl. 9.30.
  Holdstart i Sundhedscentret i Nordborg: fredag den 1. oktober kl. 10.
  Holdstart online: tirsdag den 2. november kl. 16.30
 • Rygestop og fitness
  Her kombineres rygestopsrådgivning og træning (fx styrketræning, cirkeltræning, konditionstræning, udendørstræning, lege og afspændingsøvelser) med en erfaren instruktør. Alle med et rimeligt helbred – uanset erfaring med træning, alder og træningsniveau – kan være med. 
  Næste holdstart: onsdag den 24. november kl. 13
 • Rygestop til gravide
  Når du er gravid, er du måske mere motiveret for at stoppe af hensyn til dit ufødte barn. En rygestoprådgiver vejleder og støtter dig og din partner i, hvordan I kan blive røgfrie på Sundhedscentret i Sønderborg, Nordborg eller Gråsten.
 • Rygestop i socialpsykiatrien på værestederne
  En uddannet rygestopskonsulent giver rygestopsrådgivning. Henvend dig hos personalet på værestederne.
 • Rygestop på arbejdspladser
  Sundhedscentret tilbyder gratis rygestopforløb i grupper for ansatte på virksomheder i Sønderborg Kommune. Det kan foregå på virksomheden eller i Sundhedscentret, tilrettelagt efter virksomhedens daglige praksis.
Kan jeg få hjælp til mit/andres stofmisbrug?

Hvis hash, kokain, amfetamin eller andre euforiserende stoffer og rusmidler har taget magten over dit liv, kan du søge professionel og gratis hjælp for at få kontrollen tilbage. Kontakt Misbrugscentret i Sønderborg.

Vi tilbyder:

 • Medicinering med substitutionsmedicin
 • Udredning/overblik
 • Frivillige arrangementer
 • Hjælp til at få styr på din økonomi
 • Coaching
 • Hjælp hos psykolog eller psykiater
 • Øreakupunktur (NADA)
 • Lægekonsultation
 • Gratis injektionsudstyr (værktøjer)
 • Vaccination for hepatitis med videre

Vi tilbyder også gratis og anonym behandling til dit stofmisbrug til dig, som:

 • er under uddannelse eller i beskæftigelse
 • er over 18 år
 • har et reelt ønske om at reducere eller stoppe dit forbrug af rusmidler
 • har afklarede boligforhold
 • har brug for anonymitet

Behandlingen tilbydes følgende steder:

Kolding: tlf. 61 19 20 72 eller e-mail: stofmisbrugsbehandlingen@kolding.dk
Esbjerg: tlf. 23 60 90 14 eller hjemmeside: stoffriafdeling.esbjergkommune.dk/helt-anonym.aspx
Odense: tlf. 63 75 11 11, sms: 51 77 73 27 eller hjemmeside: www.heltanonymodense.dk

Hjælp til pårørende

Problemer med rusmidler påvirker omgivelserne. Vi tilbyder en lang række gratis og anonyme tilbud til dig, der er tæt på et menneske med et problematisk forbrug af rusmidler.  

Hvis du har en tættere relation, fx som partner, kæreste, barn af eller forældre til en med afhængighed, så har du mulighed for at deltage i en gruppe:

 • Grupper for voksne pårørende, herunder voksne børn af forældre med rusmiddelproblemer
 • Børne- og ungegrupper
 • Par- og familiesamtaler
 • Tilbud til forældre af et ungt menneske

Kontakt os anonymt på 88 72 44 85.

Kan jeg få særlig hjælp, hvis jeg er mellem 12 og 23 år?

Hvis du er mellem 12 og 23 år er Ungeteamet til for dig, hvis du gerne vil have en snak om dit forbrug af rusmidler. 

Vi tilbyder en, to eller tre samtaler, og det er helt uforpligtende og gratis. I løbet af samtalerne finder vi sammen med dig ud af, hvad der kan hjælpe dig. Hvis du er under 18 år, skal vi have dine forældres samtykke. 
 
Vi tilbyder: 

 • Råd og vejledning til dig
 • Sparring på de ting, som du er optaget af og der er vigtige for dig
 • Samtaler med dig og dit netværk/familie
 • Gruppe sammen med andre unge
 • Støttesamtaler hvis du er berørt af en, der tager rusmidler
 • Råd og vejleding til forældre/pårørende
Kan jeg kontakte en gadesygeplejerske?

Hvis du kender et menneske, der har problemer med misbrug, isolation og/eller hjemløshed, kan du kontakte gadesygeplejersken. Tilbuddet er til alle, der af den ene eller anden grund er særligt udsatte og har brug for at blive opsøgt. Ordningen er gratis og anonym.

Gadesygeplejersken kan fx være behjælpelig med at få tilvejebragt og koordineret tandbehandling eller hjælp til at få gratis injektionsudstyr (værktøjer).

Gadesygeplejersken kommer jævnligt i byens skurvogn, som fungerer som opholdssted for socialt udsatte over 18 år. Skurvognene står på Kirkeallé 11 – i  nærheden af Sønderborg bymidte og Remisen 1 – i Nordborg.