logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Kvalitetsstandarder

På denne side kan du se de forskellige kvalitetsstandarder, som vi arbejder efter.
Opdateret 03.12.2019

Klik på den kvalitetsstandard, du vil læse mere om:

Afløsning i eget hjem

Almene anviste boliger på handicap- og psykiatriområdet

Almen genoptraening efter udskrivning fra sygehus sundhedslovens § 140 (kvalitetsstandard)

Almen genoptræning efter udskrivning fra sygehus efter Sundhedslovens § 140 (indsatskatalog)

Betalt vareudbringning

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Daghjem

Ekstra rengøring 

Gelerts Gård (servicedeklaration)

Genoptræning og vedligeholdelsestræning servicelovens § 86 (kvalitetsstandard)

Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens § 86 (indsatskatalog)

Handicapbil efter serviceloven § 114

Handicapkørsel

Hertughaven (servicedeklaration)

Forebyggelsestilbud efter Sundhedslovens § 119 (kvalitetsstandard)

Forebyggelsestilbud (indsatskatalog)

Forebyggende hjemmebesøg (kvalitetsstandard)

Klippekortsordning - ekstra hjemmepleje - gældende til 31. december 2019

Klippekortsordning - ekstra hjemmepleje - gældende fra 1. januar 2020

Kontant tilskud til ansættelse af hjælpere

Korttidspladser

Kvinde- & krisecenter 

Ledsageordning

Længerevarende botilbud

Mad og måltider på plejecentre 

Madservice

Midlertidige botilbud

Misbrugsbehandling (indsatskatalog)

Nødkald og sygeplejekald

Når du bor i plejebolig

Omsorgstandpleje (kvalitetsstandard)

Omsorgstandpleje (indsatskatalog)

Personlig hjælp og pleje

Plejebolig - specialplejebolig til ældre udviklingshæmmede borgere (servicedeklaration)  

Plejebolig

Praktisk hjælp

Psykisk pleje og omsorg

Rehabiliteringsforløb

Rusmiddelbehandling

Socialpædagogisk støtte

Spiseforstyrrelser (servicedeklaration)

Sygepleje 

Sundhedspleje (kvalitetsstandard)

Sundhedspleje (indsatskatalog)

Tandpleje til børn og unge (kvalitetsstandard) 

Tandpleje til børn og unge (indsatskatalog) 

Transport til daghjem og kommunal træning efter servicelovens § 86

Transport til læge og speciallæge

Visitation og levering - ældreområdet

Visitation og levering - Handicap- og psykiatriafdelingen 

Ældrebolig

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.