logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Byrådets udvalg

Foto af pengesedler og mønter

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget varetager forvaltningen af kommunens økonomi.

Foto af mennesker i gågade

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget varetager forvaltningen af kommunens opgaver inden for beskæftigelsesområdet.

Foto af skolebørn

Børne- og Uddannelsesudvalget

Børne- og Uddannelsesudvalget varetager forvaltningen af kommunens opgaver på børne-, unge- og uddannelsesområdet.

Højvande i Sønderborg

Natur-, Klima- og Miljøudvalget

Natur-, Klima- og Miljøudvalget varetager forvaltningen af kommunens opgaver inden for natur, klima og miljø.

Ældre dame taler med ældre mand

Social-, Senior- og Handicapudvalget

Udvalget varetager opgaver på seniorområdet og det sociale område for voksne med nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne.

Foto af løbende mennesker

Sundhedsudvalget

Sundhedsudvalget varetager forvaltningen af kommunens opgaver på sundhedsområdet.

Ahlmannsparken

Teknik-, By- og Boligudvalget

Teknik-, By- og Boligudvalget varetager forvaltningen af kommunens opgaver inden for teknik-, land-, by- og boligområdet.

Ladekabel i elbil

Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst

Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst varetager forvaltningen af kommunens opgaver på erhvervs-, handels- og turismeområdet.

Støvlen ved Kær Vestermark

Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab

Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab varetager forvaltningen af kommunens opgaver på kultur-, idræts- og fritidsområdet.

Børn

Børn og Ungeudvalget

Børn og Ungeudvalget træffer beslutninger om tvangsfjernelse og andre tvangsmæssige indgreb i forholdet mellem forældre og børn.