logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Øvrige råd, nævn og udvalg

Aftenskolernes samråd

Aftenskolernes samråd

Aftenskolernes Samråd er et talerør for alle aftenskoler i Sønderborg Kommune.Beboerklagenævnet

Beboerklagenævnet træffer afgørelse i tvister mellem lejere og udlejere i almene boliger.Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen er det organ i kommunen, som forvalter det kommunale redningsberedskab.Bevillingsnævn

Bevillingsnævnet afgør sager vedrørende restaurationsvirksomhed. Her kan du bl.a. læse, hvordan du søger om alkoholbevilling.

Bevaringsværdigt hus i Sønder Ketting Skov

Bygningsforbedringsudvalget

Vi uddeler støtte til istandsættelse af bevaringsværdige bygninger.

Hussvamp

Boligkommissionen

Boligkommissionen vurderer, om en bolig er sundhedsskadelig eller brandfarlig. Er du i tvivl, om din bolig skal vurderes, kan du finde mere information her på siden.

Vådområde

Det Grønne Råd

Det Grønne Råd rådgiver Sønderborg Kommune om principielle spørgsmål inden for kommunens administration af naturbeskyttelsesloven, miljømålsloven og anden lovgivning.

Fodboldturnering ved indvielse af Fristedet

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget fastlægger lokaleregler og tilskudsordninger samt godkender nye foreninger.Grundlisteudvalget

Grundlisteudvalget er ansvarlig for udvælgelse af lægdommere.

Grænsetrekantens samarbejde

Grænsetrekanten

Grænsetrekanten er et grænseoverskridende samarbejde mellem Flensburg, Aabenraa og Sønderborg. Formålet er at styrke de tre områder. Læs mere her.

Handicappet arbejder ved en PC

Handicaprådet

Handicaprådet rådgiver kommunalbestyrelsen i handicappolitiske spørgsmål og behandler alle lokalpolitiske spørgsmål, som vedrører mennesker med handicap.

Foto af hæk der klippes

Hegnsyn

Hegnsynet er et tvistnævn, der behandler sager om hegnstvister mellem private grundejere.Huslejenævnet

Huslejenævnet træffer afgørelse i sager, hvor lejer og udlejer i private udlejningsboliger er blevet uenige.

Idrætsrådet

Idrætsrådet

Idrætsrådet er høringspart i forbindelse med fastsættelse af regler og retningslinjer på idrætsområdetIntegrationsrådet

Integrationsrådet skal medvirke til, at kommunens integrationsindsats er effektiv, sammenhængende og egnet til at fremme etnisk ligestilling.