logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Handicaprådet

Handicaprådet rådgiver kommunalbestyrelsen i handicappolitiske spørgsmål og behandler alle lokalpolitiske spørgsmål, som vedrører mennesker med handicap.
Opdateret 12.05.2021

Handicaprådet rådgiver kommunalbestyrelsen i handicappolitiske spørgsmål og behandler alle lokalpolitiske spørgsmål, som vedrører mennesker med handicap.

Handicaprådet beskæftiger sig ikke med konkrete person- og klagesager men drøfter spørgsmål af mere generel karakter og kommer med forslag til såvel politiske som administrative initiativer.

Handicaprådet består af i alt 10 personer.

  • 5 medlemmer fra DH (Danske Handicaporganisationer), udpeget efter indstilling fra DH
  • 2 politikere fra Sønderborg Kommunes byråd
  • 3 embedspersoner fra Sønderborg Kommune

Handicaprådet, øverst fra venstre Helle Schultz, Jonna Holm Rasmussen, Lotte Mi Thordsen, Dorte Lorenzen, Lene Gram Herborg, nederst fra venstre suppleant for Preben Storm Kristian Beuschau, Bente Rey og Dieter Jessen.
Handicaprådet, øverst fra venstre Helle Schultz, Jonna Holm Rasmussen, Lotte Mi Thordsen, Dorte Lorenzen, Lene Gram Herborg, nederst fra venstre suppleant for Preben Storm Kristian Beuschau, Bente Rey og Dieter Jessen.

Dagsordner og referater

Her finder du dagsordener og referater.

Handicaprådets vedtægter og forretningsorden

Handicaprådets vedtægter fra 2014 er politisk godkendt i maj 2013:

Læs Handicaprådets vedtægter her.

Læs Handicaprådets forretningsorden her.

Handicaprådets medlemmer

Medlemmer af Handicaprådet kan ses ved at klikke her.