logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Ældrerådet - ældrerådsvalg 2021

Ældrerådet rådgiver politikere om ældrepolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgerne og Byrådet.
Opdateret 24.09.2021

Ældrerådet er et rådgivende høringsberettiget organ, som rådgiver kommunens politikere om ældrepolitiske spørgsmål. De formidler synspunkter mellem borgerne og Byrådet om lokalpolitiske spørgsmål vedrørende ældre. 

Ældrerådet varetager ældres interesser på alle områder, som har betydning for dem. Det er trivsel i kommunen, herunder sociale, kulturelle, trafikale, bolig- og byplanmæssige forhold. Det forebyggende arbejde er også en vigtig del af ældrerådets virksomhed. Ældrerådets arbejde skal dække alle ældres interesser uanset funktionsniveau.

Ældrerådet er sikret gennem Retsikkerhedslovens §§ 30-33.

Her kan du læse Ældrerådets vedtægter, godkendt 25. november 2020.

Ældrerådsvalg november 2021 

Ældrerådet har haft ønske om at afholde ældrerådsvalget som fremmødevalg, hvilket Byrådet har besluttet den 25. november 2020. Valg til Ældrerådet i Sønderborg Kommune afholdes derfor i forbindelse med valg til kommunal- og regionrådsvalget den 16. november 2021.

Alle borgere, der er fyldt 60 år på valgdagen og har fast bopæl i Sønderborg Kommune, har stemmeret. Med din stemme giver du den bedste opbakning til Ældrerådet.

Sidste frist for at melde sig som kandidat er den 28. september 2021. Hvis du vil melde dig som kandidat, bedes du kontakte Tina Bøgild på tlf: 27 90 56 49 eller på E-mail: tbog@sonderborg.dk

Det nye Ældreråd tiltræder 1. januar 2022 og bliver valgt for en fire-årig periode.

Ældrerådets dagsordner og referater

Her finder du dagsordner og referater

Ældrerådet informerer

Her finder du indstikket "Ældrerådet informerer" fra marts 2021 fra Sønderborg Ugeavis.

Ældrerådet