logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Grundlisteudvalget

Grundlisteudvalget er ansvarlig for udvælgelse af lægdommere
Opdateret 20.06.2020

Hvad er en lægdommer?

En lægdommer er en mand eller kvinde uden juridisk eksamen, der sammen med de juridiske dommere i by- og landsretten lytter til alle forsvarets og anklagemyndighedens argumenter i en straffesag.

Lægdommerens opgave er, sammen med de juridiske dommere, at dømme eller frifinde den person, der er anklaget for at have overtrådt straffeloven.

Lægdommere udpeges for en periode på fire år. Fristen for at ansøge om at blive lægdommer i næste periode, januar 2020 til december 2023, er udløbet.

Læs mere om lægdommersystemet her 

Om grundlisteudvalget

Grundlisteudvalget er et politisk udpeget udvalg på 5 medlemmer.

Udvalgets opgave er én gang hvert 4. år at udvælge et antal personer, der må anses for egnede til at virke som domsmænd og nævninge.

Grundlisteudvalgets medlemmer

Udvalgets medlemmer er valgt på Byrådets konstituerende møde d. 11. december 2017:

  • Kurt Nissen (A)
  • Allan Skovrup Lausten (A)
  • Arno Knöpfli (S)
  • Jens Liebe-Lindgreen (L)
  • Erling Lundsgaard (V)