logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Elev i kommunen

Her kan du læse om de muligheder, du har for at blive elev i Sønderborg Kommune.
Opdateret 07.04.2022

Sønderborg Kommune er et attraktivt uddannelsessted med engagerede vejledere, spændende uddannelsesforløb og et stort netværk for eleverne. 

Læs mere om de forskellige elevforløb i Sønderborg Kommune herunder.

Hvordan bliver jeg ernæringsassistent i Sønderborg Kommune?

En ernæringsassistent laver mad i blandt andet institutioner eller produktionskøkkener, og i skoleforløbet lærer man om råvarer samt at tilberede og anrette mad.

Læs mere om uddannelsen til ernæringsassistent

Uddannelsen varer 3 år, og der ansættes elever 1. januar og 1. august.

I praktikperioden vil du blive oplært i centralkøkkenet, der producerer mad til plejehjemsbeboere, caféen og mad til Sønderborg Kommunes kursusafdeling samt i køkkenerne i boenhederne, der producerer dagskost til beboerne i den enkelte boenhed.

For at eleverne kan komme i betragtning til en praktikplads, skal grundforløbet ”Mad til mennesker” være bestået.

Kontakt

Tangshave Bo- og Aktivitetscenter

Ernæringsassistent 
Susanne Jørgensen
Tangshave 1
6430 Nordborg
Tlf. 27 90 01 51 (helst mellem kl. 12.00 og 14.00)

Hvordan bliver jeg kontorelev i Sønderborg Kommune?

Sønderborg Kommunes kontorelevuddannelse er en uddannelse med speciale i offentlig administration.

Kontorelevuddannelsen indeholder et grundforløb på op til 2 år (fx HG2, EUDG, EUX eller HHX) og et hovedforløb, som varer 2 år og er delt op i praktik- og skoleperioder. 

Praktikperioderne foregår i administrationen i de forskellige forvaltninger, stabe og decentrale enheder, som geografisk er spredt i hele kommunen. Eleverne er typisk 12 måneder på hvert praktiksted – dvs. at man som elev har to forskellige praktiksteder i løbet af uddannelsen.  

Skoleperioderne foregår i samarbejde med Business College Syd på Mommark Handelskostskole. Der er i alt 15 ugers skoleophold, hvoraf én uge bruges til at skrive og forberede fagprøven.

Efter endt uddannelse vil du have færdigheder og kompetencer til at søge arbejde i både den offentlige og den private sektor. Vi kan ikke love fastansættelse af eleverne efter endt uddannelse – men vi forsøger så vidt muligt at fastholde den nyuddannede medarbejder. 

Sådan bliver du kontorelev

 • Du skal opfylde adgangskravet om et grundforløb (fx HG2, EUDG, EUX eller HHX) fra en handelsskole, hvoraf det fremgår af grundforløbsbeviset, at du har adgang til kontoruddannelsen med specialet offentlig administration.
 • Har du en gymnasial baggrund (STX, HF eller HTX) skal denne suppleres med et EUD-forløb på en handelsskole.
 • Er du over 25 år, gælder samme overgangskrav. Dog kan der være tale om afkortning af antal specialefag samt uddannelsens varighed. Det vil fremgå af en realkompetencevurdering foretaget af en handelsskole.
 • Er du fyldt 25 år, og har du ikke nogen af ovenstående forløb, skal du kontakte en handelsskole med henblik på at få udarbejdet en realkompetencevurdering (RKV) for at komme i betragtning.
 • Elevstillingerne bliver normalt slået op i årets første kvartal. Tiltrædelsesdatoen er altid 1. september - medmindre andet aftales.

Kontakt

Lisbeth Bager
Tlf.: 88 72 58 53
Mail: lbag@sonderborg.dk

Hvordan bliver jeg pædagogisk assistentelev i Sønderborg Kommune?

Den pædagogiske assistentuddannelse giver en grundlæggende viden om, hvordan man drager omsorg for børn, unge og voksne. Du får desuden viden om, hvordan du kan lave aktiviteter inden for bevægelse, idræt og i naturen. På uddannelsen lærer du også om betydningen af kost og motion for det fysiske og psykiske velvære, ligesom du lærer at arbejde med konflikthåndtering.

Når du har gennemført uddannelsen til pædagogisk assistent kan du selvstændigt og sammen med andre arbejde pædagogisk med at udvikle, forebygge, rådgive og støtte samt koordinere, dokumentere og evaluere.

Det tager 2 år og 1½ måneder at blive uddannet som pædagogisk assistent.

Uddannelsens teoretiske del udgør halvdelen af uddannelsestiden, og foregår på Social- og sundhedsskolen Syd i Aabenraa. Den praktiske del af uddannelsen foregår som praktik i kommunens institutioner. Der vil både være praktik inden for almenområdet - i dagtilbud og skolefritidsordninger - samt inden for specialområdet - i botilbud, værksteder og væresteder.

Dine arbejdstider under praktikforløbene svarer til uddannede pædagogiske assistenters arbejdstider, og derfor skal du ind imellem arbejde om aftenen, om natten, i weekender eller på helligdage. Der er mødepligt under både skoleforløb og praktikforløb.

Se adgangskrav på SOSU-Syds hjemmeside. Hvis du er over 25 år, skal du være opmærksom på, at du inden start på GF2 skal til en realkompetencevurdering (RKV). Her vurderes hvor langt et forløb du skal have, og hvornår du kan starte.

Ledige elevstillinger i Sønderborg Kommune bliver slået op i marts måned med ansøgningsfrist i april. Uddannelsesstart til august samme år.

Læs vores pjece for nyansatte elever 

Kontakt

Uddannelseskoordinator Kirsten Steenholdt Junker
Tlf.: 27 90 82 42
E-mail: ksju@sonderborg.dk

Hvordan bliver jeg social- og sundhedselev i Sønderborg Kommune?

Som social- og sundhedsassistent kan du efter grundforløbet vælge at blive:

 • SOSU-hjælper
  Du kan blive ansat i den kommunale hjemmepleje, på plejecentre eller i beskyttede boliger, hvor du blandt andet arbejder med personlig pleje og praktiske opgaver. Du kan senere specialisere dig ved blandt andet at uddanne dig til demens-støtteperson eller praktikvejleder.
 • SOSU-assistent
  Du kan blive ansat i hjemmeplejen, socialpsykiatrien eller på sygehuse, hvor du blandt andet arbejder med sygepleje. Du kan senere søge direkte ind på uddannelserne til socialrådgiver, sygeplejerske, ergoterapeut, fysioterapeut, jordemoder, farmakonom, pædagog m.m.
 • Pædagogisk assistent
  Du kan blive ansat i vuggestuer, børnehaver, skoler, SFO eller bosteder og kan senere læse videre til pædagog, socialrådgiver m.m.

Ansøg om optagelse på grundforløbet her.