logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Høringer og afgørelser

Her finder du høringer og afgørelser.
Opdateret 15.11.2019

Klik her for at melde dig til et nyhedsbrev om høringer eller RSS logo du kan abonnere på nyt om høringer og afgørelser via RSS.

Høring:

En periode, hvor du kan komme med dine kommentarer til den sag, som er i høring. Dine kommentarer indgår i den videre behandling af sagen.

Afgørelse:

Sønderborg Kommune har afgjort sagen. Du kan altid klage over kommunens afgørelse. Du kan finde en klagevejledning i afgørelsen.

Adresse/Sted Fase Beskrivelse Frist


Høring

Ideer og forslag i forbindelse med Centralrenseanlæg ved Vestermark på Kær

18.03.2021

Vestergade 39
6310 Broager

Høring

Nedrivningsanmeldelse for bagvedliggende tilbygning på Vestergade 39 i Broager

26.11.2020

Bojskovskov 26
6400 Sønderborg

Afgørelse

Miljøtilladelse til husdyrbrug

25.11.2020

Snogbæk Nederby 10
6400 Sønderborg

Afgørelse

Landzonetilladelse til at opføre nyt enfamiliehus og garage

25.11.2020

Foldager 1
6400 Sønderborg

Afgørelse

Tillæg til miljøgodkendelse og afgørelse om ikke VVM-pligt til Sønderborg Affald A/S

25.11.2020


Afgørelse

Tilladelse til en højvandsmur ved Fiskenæsvej, Gråsten

20.11.2020

Fiskenæsvej
6300 Gråsten

Afgørelse

Landzonetilladelse til at opføre en højvandsmur

20.11.2020

Palævej
6440 Augustenborg

Afgørelse

Ikke VVM-pligt af etablering af fjernvarme i Augustenborg, Augustenborg Slot

18.11.2020

Nørreled
6430 Nordborg

Høring

Høring om nedklassificering af del af den offentlig vej, Nørreled, Guderup, 6430 Nordborg

17.12.2020


Høring

Forslag til tillæg i høring

15.12.2020

Sider