logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Høringer og afgørelser

Her finder du høringer og afgørelser.
Opdateret 15.11.2019

Klik her for at melde dig til et nyhedsbrev om høringer eller RSS logo du kan abonnere på nyt om høringer og afgørelser via RSS.

Høring:

En periode, hvor du kan komme med dine kommentarer til den sag, som er i høring. Dine kommentarer indgår i den videre behandling af sagen.

Afgørelse:

Sønderborg Kommune har afgjort sagen. Du kan altid klage over kommunens afgørelse. Du kan finde en klagevejledning i afgørelsen.

Adresse/Sted Fase Beskrivelse Frist

Rønsdam 60
6400 Sønderborg

Afgørelse

Tillæg til miljøgodkendelse til LINAK Profiles ApS, Rønsdam 60

20.02.2020

Sandbjergvej 110
6400 Sønderborg

Afgørelse

Landzonetilladelse til ændret anvendelse af del af stald til beboelse

20.02.2020


Høring

Høring i forbindelse med etablering af sandfang i Melved bæk

18.02.2020

Nedervej 16
6430 Nordborg

Høring

Udkast til § 16 a miljøgodkendelse af svinebrug på Nedervej 16, 6430 Nordborg

20.02.2020


6300 Gråsten

Afgørelse

Lovliggørende tilladelse til regulering af drænrør i Den Kongelige Køkkenhave, Gråsten Slot

14.02.2020


Høring

Høring i forbindelse med etablering af sandfang i Kajbæk

12.02.2020


6470 Sydals

Høring

Åstedsforretning

06.03.2020

Blansskov 3
6400 Sønderborg

Afgørelse

Landzonetilladelse til at etablere et nedsivningsanlæg til husspildevand i en sandmile

12.02.2020


Afgørelse

Tilladelse til 2 krydsninger af vandløb

12.02.2020

Ulsnæs 34
6300 Gråsten

Afgørelse

Påbud til Vitfoss A/S

11.02.2020

Sider