logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Høringer og afgørelser

Her finder du høringer og afgørelser.
Opdateret 15.11.2019

Klik her for at melde dig til et nyhedsbrev om høringer eller RSS logo du kan abonnere på nyt om høringer og afgørelser via RSS.

Høring:

En periode, hvor du kan komme med dine kommentarer til den sag, som er i høring. Dine kommentarer indgår i den videre behandling af sagen.

Afgørelse:

Sønderborg Kommune har afgjort sagen. Du kan altid klage over kommunens afgørelse. Du kan finde en klagevejledning i afgørelsen.

Adresse/Sted Fase Beskrivelse Frist

Mommarkvej 222 , F
6470 Sydals

Afgørelse

Miljøscreening af tillæg

13.07.2021

Mommarkvej 222 , A
6470 Sydals

Høring

Forslag til spildevandstillæg i høring

10.08.2021

Bojskovvej 54
6300 Gråsten

Afgørelse

Landzonetilladelse til ændret anvendelse fra stald til beboelse

12.07.2021

Busholmvej 7
6310 Broager

Høring

Udkast til høring §16 miljøtilladelse

24.06.2021

Mommarkvej 320
6470 Sydals

Afgørelse

Landzonetilladelse til at ændre en bolig til udhus

07.07.2021

Hellesøvej 20
6430 Nordborg

Høring

Afgørelse om ikke landzonepligtig terrænregulering

06.07.2021

Mads Patent vej 1
6430 Nordborg

Afgørelse

Tillægsgodkendelse og afgørelse om ikke VVM-pligt af Universe Science Park, Mads Patent Vej 1, 6430 Nordborg

05.07.2021

Skydebanevej 1
6400 Sønderborg

Afgørelse

Landzonetilladelse til at ombygge/renovere Frydendal m.v. på matr.nr. 198, Kær, Ulkebøl, der ligger på Skydebanevej 1, 6400 Sønderborg

03.07.2021


6400 Sønderborg

Høring

Forslag til lokalplan for Sønderborg bymidte

01.08.2021

Melskovvej 19
6300 Gråsten

Afgørelse

Landzonetilladelse til at erstatte nuværende garage

30.06.2021

Sider