logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Høringer og afgørelser

Her finder du høringer og afgørelser.
Opdateret 15.11.2019

Klik her for at melde dig til et nyhedsbrev om høringer eller RSS logo du kan abonnere på nyt om høringer og afgørelser via RSS.

Høring:

En periode, hvor du kan komme med dine kommentarer til den sag, som er i høring. Dine kommentarer indgår i den videre behandling af sagen.

Afgørelse:

Sønderborg Kommune har afgjort sagen. Du kan altid klage over kommunens afgørelse. Du kan finde en klagevejledning i afgørelsen.

Adresse/Sted Fase Beskrivelse Frist

Mommarkvej 380
6470 Sydals

Afgørelse

Landzonetilladelse til at etablere to omklædningshytter, en sliske og et ’fortov’ på Mommark Marina

21.12.2021

Kasmosevej 14
6400 Sønderborg

Afgørelse

Landzonetilladelse til at ændre anvendelse fra udhus til bolig

20.12.2021

Avnbøløstenvej 69 , A
6400 Sønderborg

Afgørelse

§ 16 a miljøgodkendelse til husdyrbrug

17.12.2021

Dybbøl Bygade 45
6400 Sønderborg

Høring

Nedrivningsanmeldelse for Dybbøl Bygade 45, 6400 Sønderborg

16.12.2021

Almsted 12
6440 Augustenborg

Høring

Nedrivningsanmeldelse for Almsted 12, 6440 Augustenborg

16.12.2021


6300 Gråsten

Høring

Forslag til lokalplan nr. 7.2-4 Børnehave på Bomhusvej 1, Alnor, Gråsten og forslag til kommuneplantillæg for Børnehave på Bomhusvej 1, Alnor, Gråsten

09.01.2022

Nybølnorvej 24
6310 Broager

Afgørelse

Fornyelse af indvindingstilladelse til teglværket på Nybølnorvej 24, 6310 Broager

09.12.2021

Nybølnorvej 14
6310 Broager

Afgørelse

Fornyelse af indvindingstilladelse til Teglværket på Nybølnorvej 14, 6310 Broager

09.12.2021


6400 Sønderborg

Høring

Forslag til lokalplan for Kurhusskoven på Hertug Hans Vej

09.12.2021

Sider