logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Høringer og afgørelser

Her finder du høringer og afgørelser.
Opdateret 15.11.2019

Klik her for at melde dig til et nyhedsbrev om høringer eller RSS logo du kan abonnere på nyt om høringer og afgørelser via RSS.

Høring:

En periode, hvor du kan komme med dine kommentarer til den sag, som er i høring. Dine kommentarer indgår i den videre behandling af sagen.

Afgørelse:

Sønderborg Kommune har afgjort sagen. Du kan altid klage over kommunens afgørelse. Du kan finde en klagevejledning i afgørelsen.

Adresse/Sted Fase Beskrivelse Frist

Bokmosedam
6440 Augustenborg

Afgørelse

Landzonetilladelse til at etablere et minivådområde

05.02.2020

Pøl Nørregade 25
6430 Nordborg

Afgørelse

Landzonetilladelse til udstykning

05.02.2020

Tummelsbjerg 1
6300 Gråsten

Høring

Udkast til § 16 a miljøgodkendelse af svinebrug på Tummelsbjerg 1, 6300 Gråsten

05.02.2020

Damgade
6400 Sønderborg

Afgørelse

Vedtaget bevarende lokalplan for det gamle vandværk på damgade, Sønderborg

05.02.2020

Nørremark 9
6400 Sønderborg

Afgørelse

Landzonetilladelse til at udstykke et stuehus og dertilhørende tidligere driftsbygninger med tilliggende grund på ca. 3,1 ha

03.02.2020

Kongevej
6300 Gråsten

Afgørelse

Landzonetilladelse til at forlænge brugen af et areal til et midlertidigt jorddepot

03.02.2020

Glansager
6470 Sydals

Afgørelse

Tilladelse til krydsning af vandløb

03.02.2020

Fiskbækvej 15
6300 Gråsten

Afgørelse

Landzonetilladelse til at opstille en kunstskulptur ved Gråsten Landbrugsskole

31.01.2020

Avnbølgårdvej 10
6400 Sønderborg

Afgørelse

Afgørelse om ikke godkendelsespligtig opførelse af kornsiloer

17.01.2020


Høring

Idéer og forslag i forbindelse med planlægning og til indholdet af miljøkonsekvensvurdering af Nordals Ferieresort

22.01.2020

Sider