logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Hvad er en borgerrådgiver?

Hos borgerrådgiveren får du hjælp til at forstå en afgørelse fra kommunen eller finde ud af, hvordan du går videre med en konkret sag.
Opdateret 21.10.2019

Borgerrådgiveren - logo

Det kan borgerrådgiveren hjælpe dig med

Borgerrådgiveren kan hjælpe borgere, brugere og virksomheder med:

 • at forstå afgørelser fra kommunen

 • at forstå breve og mails fra kommunen

 • at finde vej i den kommunale organisation

 • at finde vej i klagesystemet

 • at behandle klager over kommunens sagsbehandlingstid, personalets optræden, m.m.

 • at skabe dialog mellem borger og kommune.

Det beskæftiger borgerrådgiveren sig ikke med

Borgerrådgiveren kan ikke behandle klager over:

 • det faglige indhold i kommunale afgørelser

 • politiske beslutninger

 • sager der er indbragt for det kommunale tilsyn, Folketingets Ombudsmand eller domstolene

 • ansættelsesforhold.

Vær opmærksom på at borgerrådgiveren hverken kan ændre en konkret afgørelse eller tage stilling til det faglige indhold i en beslutning. Her skal du fortsat gå igennem det etablerede klagesystem.

Hvem kan rette henvendelse til borgerrådgiveren?

 • Alle borgere, brugere og virksomheder i Sønderborg Kommune kan rette henvendelse til borgerrådgiveren.

 • Det er gratis at bruge borgerrådgiveren.

 • Hvis du vil være sikker på at træffe borgerrådgiveren, er det en god ide at lave en aftale.